Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Co s vánočními stromky po Vánocích?

Odložte je k biopopelnicím. Firma Hantály a.s. oznamuje občanům, že svoz bioodpadu proběhne v úterý 14. ledna 2014. K nádobám na bioodpad můžete odložit i vánoční stromky. Ty budou svezeny a následně zkompostovány.


Proč separovat bioodpad?

Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.

Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný Zákon o odpadech.

Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

 


 

TŘIĎME BIOODPAD, VRAŤME PŘÍRODĚ CO JÍ PATŘÍ!

 

 

09-01-2014 PV