Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Co jsme sběrem elektrozařízení udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Město Velké Pavlovice může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 12,25 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 3,91 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 138,10 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 54 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 7 183,40 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 269 krát.

Došlo také k úspoře 73 947,40 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 73 948 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 7 098,85 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 291 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 245,19 kg mědi, což stačí pro ražbu 43 589 1€ mincí, nebo 296,73 kg hliníku, který by stačil na výrobu 19 783 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

272856

Zdroj: Elektrowin a.s. / 3.4.2024