Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ČISTÝ JIHOVÝCHOD bude opět čistější

„Jižní Morava – krajina našich srdcí“ 


... tak zněl název konference o životním prostředí, která proběhla ve čtvrtek dne 8. dubna 2010 ve Velkých Pavlovicích. Konferenci uspořádalo Město Velké Pavlovice, Mikroregion Hustopečsko, DSO Modré Hory a DSO Čistý Jihovýchod.

Celodenní akce byla určena pro starosty obcí okresu Břeclav, novináře, studenty a profesory středních škol zabývajících se enviromentální problematikou, především však pro milovníky přírody a pro ty, kterým není lhostejné životní prostředí kolem nás.

Cílem konference bylo ukázat krásy jižní Moravy, propagace úspěšných projektů, prezentace možností mikroregionů v záležitosti zlepšování a zkvalitňování životního prostředí a v neposlední řadě také nastínění možností ve výchově veřejnosti ve vztahu k přírodě (enviromentální vzdělávání). Úvod konference patřil zástupcům pořádajících organizací a hostům, mezi kterými nechyběli ing.arch. Václav Mencl, poslanec Parlamentu ČR či ing.arch.Anna Procházková, náměstkyně hejtmana JmK.

Se svými zajímavými vstupy a prezentacemi vystoupila řada významných osobností veřejného života. Nemůžeme nevzpomenout na poutavou přednášku ředitele ZŠ Velké Pavlovice RNDr. Ludvíka Hanáka na téma Představení mikroregionu – geografické podmínky, Mgr. Balásze Komoróczyho, PhD., který pohovořil o zajímavostech z historie jižní Moravy, Mgr. Blanky Vaněčkové z kobylského muzea na téma Kobylské jezero, RNDr. Jiřího Matušky na téma Přírodní perly jižní Moravy – CHKO Pálava, Ing. Jiřího Schneidera Ph.D. o přírodě v Modrých Horách, profesora Ing. Dr. Borise Kršky o pěstování meruněk co by nedílné součásti krajiny jižní Moravy, starosty města Velké Pavlovice Ing. Pavla Procházky o DSO Modré Hory, Ing. Juraje Flamika na téma Vinařské cyklostezky, Mgr. Libuše Vlachové o představách turistů a jejich požadavcích z pohledu CCR Jižní Moravy, PhDr. Evy Řezáčové o zkušenostech z činnosti CEV Pálava, Václava Petráska ze Svobodné spolkové republiky Kraví Hora Bořetice a také Ing. Jany Krutákové na téma DSO Čistý Jihovýchod – sběrné dvory, kompostování.

 

Celým dnem prováděl zúčastněné v roli moderátora Ing. Jaroslav Benda Phd., který po ukončení přednáškové části konference pozval její účastníky k dalšímu významnému bodu programu...

OTEVŘENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA ve Velkých Pavlovicích


Tímto aktem byla ukončena akce výstavby deseti sběrných dvorů v rámci projektu realizovaného svazkem obcí Čistý Jihovýchod. Tento projekt byl finančně velmi výrazně podpořen z Operačního programu Životní prostředí a Jihomoravského kraje.

Po třetí hodině odpolední byla slavnostně přestřižena páska od velkopavlovického sběrného dvora, který tímto okamžikem zahájil oficiálně provoz a začal tak sloužit místním občanům. Vzhledem k tomu, že se jednalo o společný projekt 10 obcí, slavnostním aktem byli pověření ing.arch Václav Mencl - poslanec Parlamentu ČR, ing.arch Anna Procházková - náměstkyně hejtmana JmK, ing. František Cibulka - SFŽP ČR, ing. Jana Krutáková - předsedkyně DSO Čistý Jihovýchod, ing.Pavel Procházka - starosta města V.Pavlovice, ing. Pavel Vacek - dodavatelská firma Strabag a ing.Josef Bendl - dodavatelská firma VHS Břeclav.

Všichni, kteří do projektu výstavby nového sběrného dvora ve Velkých Pavlovicích investovali čas, práci a nemalé finanční prostředky pevně věří, že tímto krokem pomohou životnímu prostředí  kolem nás od černých skládek a zároveň naučí své občany opět o něco efektivněji třídit odpad a nakládat s ním. Přírodě se opět o něco uleví a Čistý Jihovýchod bude zase o něco čistější.

 

Fotogalerii z konference JIŽNÍ MORAVA - KRAJINA NAŠICH SRDCÍ
a slavnostního otevření nového SBĚRNÉHO DVORA ve Velkých Pavlovicích
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber

 

08-04-2010-BK