Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Činnost JSDH Velké Pavlovice za rok 2017

Jednotka SDH Velké Pavlovice zasahovala v roce 2017 u 48 událostí (z toho byla ze tří odvolána při cestě k zásahu). Všech 45 zásahů bylo učiněno na základě vyhlášení poplachu Krajským operačním střediskem při HZS JMK. 

Mezi nejčastěji zasahujícími hasiči v roce 2017 byl Radek Nesvadba, který se stejně jako Josef Pospíšil zúčastnil 31 zásahů. Petr Hasil vyjížděl 23 krát, Radek Konečný s Janem Schäferem 20 krát.

Nejdelší dobu u zásahu nestrávil Radek Nesvadba, jak by se zdálo, ale Radek Konečný a to 37 hodin 35 min. Je tedy dle statistiky pravděpodobné, že pokud uvidíte u zásahu Radka Konečného, bude to „na dlouho“.

Lze předpokládat a je tomu tak, že velkopavlovičtí hasiči zasahují nejčastěji ve Velkých Pavlovicích. Celková doba zásahů našich hasičů v našem městě činila 28 hodin při 14 zásazích.

Zajímavou statistiku tvoří také pořadí při příjezdu naší jednotky SDH k zásahům. Ve 20 případech přijela k zásahu naše jednotka první, ve 13 případech druhá, v 6 případech třetí.

Jednou z největších událostí pro jednotku pravděpodobně nebyl v roce 2017 žádný požár, ale asi to bylo pořízení velkokapacitní cisterny na podvozku Tatra 815-7. Ta byla předána městu Velké Pavlovice v měsíci červnu roku 2017. Celkové pořizovací náklady na vozidlo činili 7.654.000,-Kč + administrace dotace a administrace výběrového řízení. Z dotací hrazeno 90% nákladů.

Některé finanční náklady na JSDH Velké Pavlovice z rozpočtu města Velké Pavlovice

  • Na mzdy včetně pojištění bylo vynaloženo 339tis.Kč. (150tis. Kč dotace.)
  • Vozidla spotřebovala PHM za 38tis Kč. (13tis. Kč dotace.) 
  • Za 65tis.Kč proteklo el. energie přes elektroměr. 
  • Za 185tis. Kč byla pořízena výstroj, přilby a motorové kalové čerpadlo (130tis Kč dotace.

 

Zpracoval: Petr Hasil, velitel JSDH Velké Pavlovice / 7.2.2018