Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Chcete se zúčastnit družebního pobytu ve Francii?

Družební vztahy „Echenon – Velké Pavlovice“ se dále rozvíjí…

Burgundsko ve Francii je oblastí, kam zavítali, v rámci výměnného družebního pobytu do známého Echenonu, již mnozí naši občani i občané z blízkého okolí. Vždyť první setkání našich a francouzských občanů se uskutečnilo v Echenonu již v roce 1992. Za ta léta byla, často i přes jazykovou bariéru, navázána četná přátelství, která u mnohých rodin, přestože roky neúprosně běží a všichni účastníci stejně stárnou, přetrvávají dodnes. Společně strávené dny, chvíle a okamžiky během všech setkání, jsou nesmazatelně vryty v myslích všech účastníků. Konečně i ta jazyková bariéra byla u mnohých zdárně prolomena, neboť někteří účastníci pilně studují česká i francouzská slovíčka. 

Ne jinak tomu zajisté bude i během několika srpnových dnů, které v příštím roce strávíme s našimi francouzskými přáteli ve Francii a společně tak oslavíme 20. výročí přátelství. Pobyt účastníků naší výpravy je naplánován ve dnech od 30. července - 5. srpna 2012.  

Náš pobyt je v současné době v Echenonu již pilně připravován. Jeho součástí je dvoudenní návštěva Paříže, zámek Versailles, města Auxonne a Dole, pobyt v Echenonu a blízkém okolí, prostě návštěvy za poznáním krás, historie i současnosti této velké země, pobyt v rodinách, společná večerní posezení, ochutnávky vín. Program je vždy velmi bohatý. Ubytování a stravování pro účastníky je zajištěno v rodinách.  

Vzájemné výměnné pobyty se konají vždy jednou za dva roky. Pokud by měl někdo z občanů zájem o zapojení se do navázání nových přátelství, může se přihlásit, případně získat bližší informace na městském úřadě.  

Prožité zážitky z poznání každodenního života lidí žijících v jiné zemi vám neumožní žádný jiný zájezd s cestovní kanceláří. Náklady na zájezd do Francie jsou z velké části tvořeny hrazením dopravy. Vlastní pobyt ve Francii a stravování zajišťují francouzští přátelé. Naopak při další návštěvě Francouzů u nás se naši účastníci zavazují, že se stejným způsobem musí postarat o své hosty. Zájezd je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro rodiny.    

Protože přátelé v Echenonu již čekají na naši odpověď, je třeba provést průzkum zájmu velkopavlovických občanů o pobyt ve Francii v příštím roce již nyní.   

Pokud se rozhodnete zúčastnit se výpravy, neváhejte a nahlaste se prosím již nyní
na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích!
        

 Dagmar Švástová

 

Kontakt:
Městský úřad Velké Pavlovice
svastova@velke-pavlovice.cz
tel. 519 365 345, 777 736 412

 

 

14-10-2011 PV