Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Chcete se stát členy leteckého klubu?

Vážení příznivci létání,

dovolte, abychom Vás informovali, že na Úseku sdružování Ministerstva vnitra České republiky proběhlo
řádné zaregistrování nového občanského sdružení, které nese název Letecký klub Nad krajem André o.s.
Toto sdružení má sídlo ve Velkých Pavlovicích a má ve svých stanovách za cíle mimo jiné uvedeno:

1)  Vytvářet podmínky pro vybudování plochy pro sportovní létající zařízení (SLZ = letiště pro
      ultralehká letadla) ve Velkých Pavlovicích a podílet se na budování takovéto plochy, aby byla
      v souladu s předpisy Letecké  Amatérské  Asociace (LAA).
2)  Vytvářet podmínky pro získání pověření tohoto sdružení pro správu budoucí plochy SLZ ve
     Velkých Pavlovicích ve smyslu zákona o civilním letectví, získat pověření pro správu plochy pro
     SLZ a správu vykonávat.
3)  Provozovat a popularizovat rekreační a sportovní létání, modelářské aktivity a propagovat leteckou
     turistiku ve Velkopavlovické  vinařské podoblasti.
4)  Sdružovat zájemce a příznivce o rekreační a sportovní  létání a letecké modelářství.

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15-ti let nebo právnická osoba,
která souhlasí se Stanovami a s cíli sdružení. Pro vznik členství osob mladších
18-ti let se vyžaduje vyjádření souhlasu zákonného zástupce.

První členská schůze (zakládající) se uskuteční v neděli 18. 3. 2007 v 15.00 hod.
v restauraci U Vavřince ve Velkých Pavlovicích,
(za kostelem u asfaltového hřiště),
jejíž program bude následující:

- seznámení se sdružením Letecký klub Nad krajem André
- seznámení se stanovami
- rozbor cílů sdružení
- zájem přítomných osob o členství v tomto sdružení, které se tím stanou zakládajícími členy sdružení
- diskuze o možnostech výpomoci těchto členů  při plnění cílů sdružení
- přijetí členů
- volba Výboru sdružení
- závěr .
                                                                                                                             
Letu zdar !

 

 

 

 

 

 

Za  Přípravný výbor:

Ing. Vratislav Nádeníček (mob. 775 145 117, e-mail: nadvrat@seznam.cz)
Ladislav Králíček (mob. 602 576 941, e-mail: kralicekladislav@seznam.cz)
Ing. Ladislav Poláček (mob. 608 679 117, e-mail: polacek@ro.vutbr.cz)