Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Charitativní koncert na pomoc Ukrajině

Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádala v neděli 20. března 2022 charitativní koncert, na kterém vystoupili nejen žáci a soubory ZUŠ, ale především dvě klavíristky z Ukrajiny, které se dostaly do Velkých Pavlovic na útěku před válkou a projevily zájem navštěvovat vyučovací hodiny v naší umělecké škole.

Do programu se zapojily i soubory ZUŠ - Flétnový soubor a velký čtrnáctičlenný Taneční orchestr pod vedením MgA. Zbyňka Bílka, Klarinetové trio pod vedením pana učitele Marka Bureše a Cimbálová muzika Palička pod vedením MgA. Michala Grombiříka.

Děkujeme všem vystupujícím sólistům a souborům i jejich pedagogům, Hotelu Lotrinský za poskytnutí koncertního sálu, Městu Velké Pavlovice za spolupráci na projektu, floristovi a prodejci květin panu Františku Popelkovi za zajištění květin v ukrajinských národních barvách.

Výtěžek koncertu činil krásných 22.350,- Kč a bude po dohodě s panem starostou Jiřím Otřelem věnován na projekt neziskové organizace Girasole „Sanitkou na Ukrajinu“, jehož posláním je přivážet přímo na území bojující Ukrajiny zdravotnický materiál.

Velké díky všem dárcům, kteří přijeli koncert podpořit nejen z našeho města,
ale i z okolních měst a obcí. Děkujeme!

ZUŠ * Charitativní koncert pro UKRAJINU

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Jaroslav Vojtěšek / 24.3.2022