Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Čeština a mediální prostředí - studenti besedovali

Ve dnech 3. a 10. května 2021 jsme se s třídou 1. A Gymnázia Velké Pavlovice zúčastnili online přednášek o mluvené češtině ve sdělovacích prostředcích. Přednáškami nás provázela Mgr. Lucie Jílková, Ph.D. z Akademie věd ČR. 

Paní Jílková vystudovala Filozofickou fakultu UK Praha, kde později získala i doktorský titul v oboru obecná lingvistika a od roku 1996 působí na oddělení stylistiky a sociolingvistiky (do roku 2019 užíván název oddělení stylistiky a lingvistiky textu) v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Paní magistra má odborné zaměření na stylistiku, elektronickou komunikaci a fonetiku.

Jak bylo již zmíněno výše, přednášky se zabývaly především spisovnou a nespisovnou češtinou ve sdělovacích médiích, zároveň jsme zabrousili i k tématu nářečí v různých krajích. Nejvíce mě zaujala část o médiích, kdy nám na konkrétních případech bylo vysvětleno, co osobnosti z mediálního prostředí dělají dobře a co špatně. Nikdy by mě nenapadlo zaměřit se právě na formu jazyka, která je nám prostředkovaná pomocí televize, rádia či novin a nikdy jsem si ani nedovedla představit, kolik podob češtiny můžeme najít i ve sdělovacích prostředcích, kde jsem očekávala, že se setkáme pouze se spisovnou češtinou. 

Jsem tedy ráda, že jsem se přednášky zúčastnila a rozšířila si své znalosti o jazyce, kterým denně mluvíme a myslíme si, že nás v něm nic nemůže překvapit.

Text: Barbora Pincelová, 1. A, Gymnázium Velké Pavlovice / 13.5.2021