Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Centrum pro ohroženou rodinu nově v Hustopečích

K 6. listopadu 2019 začala v Hustopečích oficiálně fungovat pobočka Centra pro ohroženou rodinu organizace Ratolest Brno. Centrum pro ohroženou rodinu prostřednictvím práce sociální pracovnice pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče.

Služby COR jsou určeny pro všechny lidi žijící v Hustopečích nebo přilehlých obcích spadajících do správního obvodu ORP Hustopeče. COR pracuje zejména s těmi rodinami, ve kterých se rodiče potýkají s více problémy najednou, nejčastěji v oblastech výchovy a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatku financí či nevyhovující bytové situace a v důsledku těchto problémů je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo.

Principy COR jsou:
bezplatnost
rovný přístup
dobrovolnost
podpora vlastní aktivity
důvěrnost

Kdo se může na COR obracet? Rodiny nacházející se dlouhodobě v obtížné životní situaci, rodiny, které potřebují poradit s péčí a výchovou dětí nebo rodiny, nad nimiž je vykonáván dohled pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Pobočka nabízí služby jako je poradenství, doprovod při jednání s institucemi, nácvik dovedností (např. v oblasti vztahů a komunikace) a každodenních životních situací, navázání na další odborníky, rozvojové aktivity pro rodiče a děti atd. Tyto služby jsou poskytovány zejména terénně, tj. pracovnice pobočky navštěvuje klienty doma, doprovází je na úřady atd. V menší míře jsou služby poskytovány i ambulantně na pobočce na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče.

Kontaktní informace pobočky:
RATOLEST BRNO, z.s. – Centrum pro ohroženou rodinu, pobočka Hustopeče
sociální pracovnice Mgr. Jana Schäferová
M: +420 773 426 376, E: cor@ratolest.cz
Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče
www.ratolest.cz/centrum-pro-ohrozenou-rodinu

Zdroj: Anna Kupcová, vedoucí PR a fundraisingu Ratolesti Brno / 11.11.2019