Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Budování meandrů na Trkmance

Povodí Moravy v lednu započalo s pracemi na revitalizaci dvou kilometrů říčky Trkmanky mezi Bořeticemi a Velkými Pavlovicemi. Kromě meandrů zde vzniknou tůně a biocentrum. Opatření povedou ke zpomalení povrchového odtoku vody, úpravě splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu.

Město Velké Pavlovice * Budování meandrů na Trkmance

Text: Věra Procingerová / Foto: Oldřich Otáhal / 20.1.2021