Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Budova kina bude zbořena během týdne

Práce na demolici kina pokračují bez zádrhelů. Při kontrolním dnu v pátek bylo zástupci stavební firmy sděleno, že během následujícího týdne bude budova zdemolována. Při demolici bude zdivo zkrápěno vodou, aby se co možná nejvíce zabránilo rozptýlení prachu do okolí. Poté bude materiál roztříděn a odvezen.

Při odvozu materiálu bude v okolí pošty zhuštěná doprava. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu či průchodu a řiďte se pokyny osob usměrňující dopravu.

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 8.2.2021