Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Budoucí proměna Zámečku...

Ekocentrum Trkmanka...

Tak se jmenuje projekt na podporu environmentálního vzdělávání, který byl Městu Velké Pavlovice schválen v rámci Operačního programu životního prostředí.

Hlavním cílem tohoto projektu je uplatnit získané finanční prostředky EU na rekonstrukci bývalého Zámečku. Objekt je v současné době nevyužitý, stejně jako přilehlá zahrada. Prostředky v rozsahu více než 35 miliónů korun budou využity na vybudování ekocentra, na realizaci vzdělávacích a přednáškových programů, poradenskou činnost, ubytování pro účastníky ekologického vzdělávání, na realizace výstav, konferencí či klubových setkání s tématikou životního prostředí.

Občanům Velkých Pavlovic je zcela jasné, proč se připravované ekocentrum bude jmenovat Trkmanka. Náš potok je zajímavým prvkem, který spojuje region a sám o sobě poskytuje zajímavý studijní materiál. Město Velké Pavlovice i mikroregion Velkopavlovicka, za podpory dobrovolného svazku obcí Modré hory, obhájily v rámci projektu potřebnost ekologické výchovy a péče v naší oblasti. Existuje možnost spolupráce a výměny zkušeností s ekocentry Pálava v Mikulově, Lipka v Brně či Chaloupky u Třebíče. Významná je existence nejméně 3 středních škol v nejbližší dojezdové oblasti i řady míst přímo ve Velkých Pavlovicích (rybník s mokřadem, relaxační zóna parku, turistický areál rozhledny Slunečná či možnost spolupráce s a.s. Hantály), které je možno propojit s environmentální výchovou a činností ekocentra ve městě.

Významná je také skutečnost, že se městu Velké Pavlovice podařilo do projektu zapojit celou řadu partnerů, od již zmíněných svazku obcí Modré hory, a. s. Hantály či Centrum ekologické výchovy Pálava, až po Mikroregion Hustopečsko, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu CHKO Pálava či Forum Moravium.

Jediným rizikem, které v současné době vzhledem k projektu existuje, je nebezpečí změny politiky Českého státu vzhledem k čerpání dotací z prostředků EU prostřednictvím jednotlivých ministerstev a krajů.

 

Současný stav objektu, který byl původně novorenesanční tvrzí

 

Interiér budovy ekocentra Chaloupky – tak podobně by mohly vypadat společenské místnosti Zámečku


 

Pro studenty Gymnázia ve Velkých Pavlovicích je ekologická výchova a ochrana životního prostředí
ve městě již samozřejmostí

                                       

 

Původní historická podoba tvrze na dobových pohlednicích …

 

… a budoucí podoba Ekocentra Trkmanka

                                        

 

07-10-2010 PV