Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Boží Tělo obrazem

Slavnost Těla a krve Páně zvanou Boží Tělo, oslavili farníci z Velkých Pavlovic, Němčiček a Horních Bojanovic v neděli 6. června. Tato slavnost je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti, neboť dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů Tělo Páně je proměněná hostie (chléb) a krev je proměněné víno.

Průvod bývá spojen se žehnáním městu Nejsvětější svátostí. Slavnostní průvod v čele s farářem p. Mgr. Petrem Papouškem, družičkami a krojovanými přešel za doprovodu dechové kapely od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke čtyřem oltářům na ulici Hlavní.

Jak slavnost Těla a krve Páně probíhá?
Podívejte se na krátký film Videostudia Grégr Velké Pavlovice!

 

 

Mluvené slovo Milena Karberová

08-06-2010 PV