Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Boží Tělo – svátek Těla a Krve Páně

Na neděli 19. června 2022 připadl svátek Těla a Krve Páně. Ve Velkých Pavlovicích se stalo tradicí, že se v tento sváteční den slaví mše svatá na dvoře fary. 

V devět hodin ráno se sešli všichni na oslavu tajemství svátosti oltářní venku v přírodě. Přijeli i farníci z Němčiček a Horních Bojanovic. Po mši svaté jako výraz veřejného vyznání víry se vydali družičky, krojovaní a všichni věřící se zpěvem za doprovodu dechové hudby božítělovým procesím do kostela, kde pan farář Marek Slatinský uložil monstranci s Nejsvětější svátostí do svatostánku.

Farnost * Boží Tělo – svátek Těla a Krve Páně roku 2022

Text: Stanislava Bílková / Foto: Stanislava Bílková / 22.6.2022