Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Blíží se zápis dětí do 1. třídy základní školy

Rok utekl jako voda a ve školkách se začali připravovat na svůj první velký školní den noví předškoláčci. Během měsíce února proběhnou takřka ve všech základních školách po celé České republice zápisy dětí do 1. tříd. Stejně tomu bude i ve Velkých Pavlovicích, kde byl zápis vyhlášen na čtvrtek 7. února 2013. K letošnímu zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a to od 14.30 do 17.00 hod.

Zápis bude probíhat v budově I. stupně Základní školy Velké Pavlovice. K zápisu je nutné vzít sebou občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte.

Bližší informace vám podá vedení školy na tel: 519 428 167

Naše škola nabízí:
• výuka anglického jazyka od 1. ročníku; německý jazyk od 4. ročníku
• anglické oddělení školní družiny
• povinně volitelné předměty na 1. stupni – Věda je hra a Kulturní výchova
• volitelné předměty na 2. stupni již od 7. ročníku
• dvě počítačové pracovny, moderní vybavení tříd interaktivními tabulemi
• moderně vybavená školní jídelna, školní bufet
• individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům se specifickými poruchami
• ve škole je zřízeno poradenské pracoviště s výchovným poradcem a školním metodikem pro prevenci sociálně-patologických jevů

 

www.zs.velke-pavlovice.cz

 

14-01-2013 PV