Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Bioodpad není komunál

Vážení občané, všichni víte, že v naší obci třídíme bioodpad, který je dále recyklován na kompostárně společnosti Hantály a.s., ve které je naše obec akcionářem. 

Bioodpad je svážen v hnědých nádobách z našich domácností o objemu 120 l, dále pomocí hnědých plastových kontejnerů 1100 l rozmístěných po obci v kontejnerových hnízdech a na sběrném dvoře pomocí velkoobjemových ocelových hákových kontejnerů. Tento svážený bioodpad putuje na kompostárnu, kde je tento odpad zpracováván a výstupem je certifikovaný kompost. Jistě ho všichni znáte, jelikož ho necháváme navážet k vašemu užití na zahrádky na volnou plochu pod fotbalové hřiště. 

Bohužel někteří naši občané nedbají na čistotu tohoto odpadu a do kontejnerů na bioodpad nám neustále hází komunální odpad. Na samotné kompostárně tak vzniká velký problém, jelikož je nutno tento odpad od sebe vyseparovat, tedy vytřídit. Neberte toto upozornění na lehkou váhu, protože vytřídění bude hradit právě naše obec.  

Text: Petr Hasil, starosta města Velké Pavlovice / 26.10.2023