Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Bilance jarní výsadby zeleně - 1.150 nových stromků a keřů

Na jaře letošního roku bylo v našem městě a jeho okolí vysazeno rekordní množství stromů a keřů. Dlouhá zima a pak překotný nástup jara sice zkomplikoval jak expedici stromů ze školek, tak vlastní výsadby, nicméně pracovníci služeb města s mimořádným nasazením všechny úkoly zvládli.

Na výsadbách se podíleli i občané v již třetím ročníku projektu „Rodina adoptuje svůj strom“. Zde je bilance osmnáct stromů v tomto zastoupení - pyramidální duby letní, buky, javory babyky a kleny, liliovník tulipánokvětý, lípy srdčité a platany javorolisté.

Významně se zapojili i studenti našeho gymnázia, kteří sázeli stromy v Biocentru Zahájka a pokračovali i v tradici, kdy již několik let primáni a kvintáni na začátku svého studia sázejí památné stromy, dohromady jich bylo sedmnáct.

Na celkovém počtu vysazených stromů a keřů má samozřejmě podíl dokončené Biocentrum Zahájka. Zde dodavatelská firma Ekostavby Brno vysázela 142 stromů a 218 keřů v těchto druzích - olše lepkavá, dub letní, dub zimní, jilm vaz, jilm habrolistý, javor babyka, javor klen, lípa srdčitá, jasan úzkolistý, vrba bílá a vrba křehká. Z keřů to jsou vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná, svída krvavá, dřín obecný, ptačí zob obecný, brslen evropský, hloh obecný, hloh jednosemenný a kalina tušalaj.

Sadovníci služeb města vysázeli na Zahájce a dalších místech katastru 357 kusů dubů zimních, které byly vypěstovány ve vlastní školce a 1200 řízků vrb do tzv. prutníků.  Na Bojanovskách byla vysazena alej z 85 kusů jeřábů. Okolo polních cest bylo vysazeno celkem 38 ořešáků, oskeruší, moruší, hrušní a jabloní. Ulice města bude zkrášlovat i 175 mladých okrasných keřů.

 

Celkově bylo tedy na jaře roku 2013 vysazeno ve Velkých Pavlovicích
657 stromů a 393 keřů.

 

Ing. Zdeněk Karber


 

Fotogalerii z jarní výsadby nových stromků a keřů
na katastru města Velké Pavlovice otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

06-06-2013-BK