Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Besídka klavíristek paní učitelky Liselotty Stehlíkové

Ve středu 25. ledna 2017 v koncertním sále Ekocentra Trkmanka uspořádala paní učitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice Liselotta Stehlíková besídku, na které její žákyně předvedly vše, čemu se naučily během I. pololetí právě probíhajícího školního roku.

Repertoár vystupujících děvčat ve věkových kategoriích od mateřské školky až po gymnázium byl jako vždy velmi pestrý a obsahoval skladby renomovaných autorů, lidové písničky i populární písně z pohádek a filmů. Velmi zajímavě a zábavně vyzněla skladba brněnského autora Ladislava Němce zkomponovaná pro šest rukou.

Paní učitelka Liselotta Stehlíková vyučuje ve velkopavlovické ZUŠ hře na klavír a elektrické klávesy již 15 let, za tu dobu vychovala řadu zdatných hudebníků. Svou pedagogickou práci má velmi ráda, se žáky dokáže navázat vždy hezké a přátelské vztahy a podnítit jejich zájem o studium hudby.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala své současné kolegyni a také bývalé spolužačce z LŠU Břeclav a Konzervatoře Brno za její práci, všem vystupujícím za pěkné výkony a rodinám za podporu svých dětí v hudebním vyučování.

Text: Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice / Foto: Milena Karberová / 1.2.2017

ZUŠ * Besídka klavíristek paní učitelky Liselotty Stehlíkové