Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Besídka houslové třídy ZUŠ

V pátek 1.6.2018 uspořádal pan učitel velkopavlovické  ZUŠ  Martin Čech besídku, na které vystoupili jeho žáci, kteří se učí hře na housle a předvedli přítomnému publiku vše, co se naučili během pozvolna končícího školního roku. 

Repertoár tvořily jako vždy lidové písně i skladby renomovaných autorů (J. S. Bach, W. A. Mozart, O. Rieding).

Téměř všechny houslisty si pan učitel sám doprovázel bravurně na klavír a na výkonech žáků bylo znát, že opět udělali pokrok v hráčských dovednostech.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala vystupujícím žákům za pěknou besídku, panu učiteli Čechovi za jeho práci s dětmi a rodičům a prarodičům za podporu svých dětí ve studiu hudby.

V příštím týdnu čekají žáky ZUŠ postupové a závěrečné zkoušky, a proto přejeme všem mnoho vytrvalosti a úspěchů!

ZUŠ * Besídka houslové třídy Martina Čecha

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZUŠ V. Pavlovice / 5.6.2018