Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Besídka dechového oddělení ZUŠ

Učitelé ZUŠ Velké Pavlovice Marek Bureš a BcA. Jakub Kostrhun uspořádali v pondělí 14. května 2018 v koncertním sále Ekocentra Trkmanka besídku, na které vystoupili žáci z jejich tříd, kteří se učí hře na zobcové flétny, klarinety a saxofony.

V programu zazněly již tradičně nejen lidové písně a písničky z pohádek a dětských filmů, ale i takové hity jako například Over the Rainbow nebo známá Babetta Jiřího Suchého. Nechyběly ani ukázky děl z období baroka (Pachelbel’s Canon) a klasicismu (Mozartovo Divertimento). Mladí klarinetisté spolu se svým panem učitelem také předvedli komorní hru v duetech, triech i kvartetech.

Nadmíru spokojené publikum jako vždy sestavené z rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků našich žáků odměnilo všechny vystupující dlouhotrvajícím potleskem. Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala svým skvělým pedagogům za jejich práci, žákům za výborné výkony a rodičům za podporu svých dětí ve studiu hudby a za vzornou spolupráci se školou.

Další akce ZUŠ se uskuteční ve čtvrtek 24. května 2018 v 18:00 hodin v koncertním sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a bude to  II. ročník koncertů v rámci celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN 2018 pořádaný světově proslulou pěvkyní Magdalenou Koženou, v naší škole  letos opět s názvem „Hraje a zpívá celá rodina“ a vystoupí na něm spolu se žáky ZUŠ jejich rodiče, prarodiče a další příbuzní. 

Všichni jsou srdečně zváni!

ZUŠ * Besídka dechového oddělení pod vedením BcA. Jakuba Kostruha a Marka Bureše

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy / Foto: Milena Karberová / 16.5.2018