Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Berňáci vyrazí pomoci s přiznáními přímo do obcí

Pracovníci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vyrazí do různých obcí kraje, aby – jako již mnoho let – vybrali na místě daňová přiznání a odpověděli občanům na jejich dotazy či pomohli s kontrolu úplnosti podávaného přiznání k dani z příjmů.

Územní pracoviště Obec Den Hodina Místo

v Břeclavi         Velké Bílovice 13. 3. 9.00 - 15.00 městský úřad
                        Klobouky 14. 3. 9.30 - 16.00 městský úřad

Pracovníci územních pracovišť jsou na kontaktních místech v mnoha případech nápomocni při samotném vyplňování daňových přiznání, občané mají zájem konzultovat s našimi pracovníky konkrétní daňovou problematiku týkající se různých druhů příjmů a jejich zdaňování, příp. zda se jedná o příjmy od daně osvobozené. Pracovníci rovněž pomáhají správně vyplnit přiznání či informují o možnostech slev na dani. 

Ze strany občanů i zástupců obcí jsou na tyto poskytované služby a jejich rozsah každoročně velmi kladné ohlasy. Za poslední roky, kdy jsou tyto služby ze strany finančního úřadu zabezpečovány, si veřejnost na tyto výjezdy zvykla a již počátkem příslušného kalendářního roku avizují občané i zástupci obcí zájem o jejich opětovné poskytnutí. Důvodem je nejen lepší dostupnost kontaktního místa v místě bydliště občanů, ale i vstřícné a příjemné jednání pracovníků při poskytování informací a konkrétní pomoci s vyplněním daňových přiznání.

Text: JUDr. David Stančík, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj / 6.2.2018