Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ART POETIKA - Puškinův památník 2012

Studenti velkopavlovického gymnázia se zapojili do soutěže v ruském jazyce. Po loňském úspěchu v celostátním kole v Praze neváhali soutěžit i letos.  Regionální kolo soutěže se konalo 31. března 2012 v Brně. V sále Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, pod záštitou České asociace rusistů, Česko-ruské společnosti, Ruského kulturně osvětového sdružení se uskutečnil již 46. ročník festivalu v ruském jazyce.

Šestičlenná porota hodnotila celkem 18 soutěžních vystoupení ve třech věkových kategoriích ve slovním a hudebním projevu jednotlivců i kolektivů.

Studenti našeho gymnázia obsadili dvě 1. místa, jedno 2. a jedno 3. místo v jednotlivých kategoriích. Vanesa Hurtíková z 2. A, za klavírního doprovodu Nely Škrobákové ze sexty, přesvědčila porotu zpěvem náročných skladeb ruského skladatele A. Hlinky a získala tak 1. místo a zasloužila si postup do celostátního kola.

V kategorii sólového přednesu obsadili studenti našeho gymnázia všechny stupně vítězů. Jedinečný výkon podal Lubomír Krůza, student tercie, přednesem básně Dospělý člověk.  Získal tak 1. místo, a také on se oprávněně zúčastní pražského kola.  Na druhém místě se umístila Veronika Listová s básní První láska, Viola Krausová s básní Květy obsadila třetí místo.

Po loňském úspěchu se v kategorii slovního přednesu kolektivů rozhodla soutěžit celá třída (A. Bajková, Z. Bravencová, D. Jaborníková, V. Krausová, L. Krůza, V. Listová, J. Rampáčková, E. Slámová, O. Tesař, P. Tomanová, G. Zemková). Se svým pásmem básní ze školního prostředí se umístili na krásném 2. místě.

Čestný host, generální konzul Ruské federace A. J. Šarapin ocenil skupinu studentů tercie osobní cenou. Předsedkyně poroty paní Kristýnková  pochválila studenty za jejich výkon a ocenila především zásluhy učitelky ruštiny v jejich přípravě.

V sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze proběhne 4. května 2012 celostátní přehlídka vítězů regionálních kol soutěže ARS POETIKA. A studenti našeho gymnázia ani letos nebudou chybět. Postup do celostátního kola je pro studenty, kteří se učí ruštinu, nejen odměnou, ale především motivací dále se ruskému jazyku věnovat.

Mgr. Jana Lorenzová

 

PUŠKINŮV PAMÁTNÍK 2012 - Soutěžní tým velkopavlovického gymnázia exceloval

 

Foto © 2012 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

17-04-2012-BK