Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Aprílové počasí Ostatky nepokazilo

 Sobotní ráno slibovalo, že bude krásný sluneční den, bohužel již od oběda to vypadalo spíše na apríl. I přesto se příznivci obnovené tradice velkopavlovických Ostatků sešli 26. února léta Páně dvoutisícího dvacátého druhého roku na třetí hodinu odpoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. 

Stárek jménem ostatkového průvodu požádal ctěného starostu města Velké Pavlovice pana Jiřího Otřela o udělení povolení k obchůzce městem. Slíbil, že: půjdem bez neplech a mračení, čeká nás enom zpěv a tančení, chovati se budem slušně, o tem pochyb néni, dejte nám teda, pane starosto, vaše povolení. Pan starosta ostatkovému průvodu udělil svolení, podpořil obnovu starých zvyků a tradic, obdaroval stárka kusem špeku na šavli a meruňkovicí na cestu. Poté se již po sedmé, po roční odmlce, i přes nepřízeň počasí vydal ostatkový průvod Velkými Pavlovicemi. Děkujeme veřejnosti, že na dlouhé cestě doprovodila účastníky ostatkového průvodu – CM Vinica, Hanáckoslovácký krúžek a Darebné ženy, DFK Floriánek, masky.

Při obchůzce jsme navštívili hospodáře, vinšovali jsme jim to nejlepší, zazpívali, zatančili a za to jsme se u nich na cestu dobře občerstvili. Dobré víno, kořalenka, domácí boží milosti, buchty a zabíjačkové pochutiny nikde nechyběly. První zastávka vedla do Vinařství Prokešovi, kde mimo ostatní účinkující také vystoupil dětský soubor Sadováček z MŠ Velké Pavlovice. Díky přeháňkám jsme využili azylu na delší dobu. Když se počasí umoudřilo, vyrazili jsme na dlouhou cestu. Druhou zastávkou bylo Vinařství Buchtovi a třetí Vinařství Valovi.  Vzhledem k časovému skluzu jsme se již při stmívání vydali na čtvrtou zastávku Vinařství V&M Zborovských. A netradičně tentokráte již za tmy jsme dorazili na poslední pátou zastávku na Hotel Lotrinský

Vzhledem k nejasnostem, jak to bude v době konání ostatků s covidovými opatřeními, jsme se rozhodli vynechat závěrečnou ostatkovou zábavu s pochováním basy. I přesto nezapomeňte, že po „Ostatkách“ přichází „Popeleční středa“ a začíná velký půst. Dle tradic končí všechny zábavy a začíná doba postní. Doba zpytování svědomí, doba uklidnění a přípravy na Velikonoce.

Děkujeme všem, kteří se do realizace této tradiční akce zapojili, všem účinkujícím velký dík za tance a zpěvy v tomto počasí, Floriánkům, že vydrželi až do poslední zastávky, hospodářům za zajištění výborného tradičního pohoštění, vinařstvím Lacinovi, Krejčiříkovi, Zborovští a Fůkalovi za vinné dary do průvodu a Městu Velké Pavlovice za podporu při obnově a udržování našich tradic.

Ostatky v letošním roce máme sice za sebou, ale občané Velkých Pavlovic, výzva pro vás, rozhodně vám nebude v příštím roce bráněno se účastnit s námi ostatkového průvodu ať v kroji, v masce nebo bez masky, nebo jakkoliv občerstvit ostatkovou chasu a podpořit tak naši činnost. Již nyní si můžete poznačit Ostatky 2023 - sobota 18. února. 

„Tradice žijí, přijďte je prožít s námi na akcích pořádaných Velkopavlovickými tradicemi nebo Hanáckoslováckým krúžkem.“

Na závěr, si Vás dovolujeme pozvat na Regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se v letošním roce bude konat po dlouhých letech opět ve Velkých Pavlovicích, v sobotu 14. května v místní sokolovně. Soutěž i zajímavý doprovodný program zajišťuje Hanáckoslovácký krúžek.

Velkopavlovické tradice * Aprílové počasí Ostatky nepokazilo

Text: Za spolek Velkopavlovické tradice Bc. Zita Dvořáková, MSc / Foto: Oldřich Otáhal / 1.3.2022