Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Animovaná mše svatá * videoreportáž

Mše svatá k svátku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a patrona proti krčním bolestem se konala 3. února v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Animované kázání dětí mluvilo o modlitbě Páně a o bližším vysvětlení jednotlivých slov nejstarší křesťanské modlitby.

Na konci mše se uskutečnilo svatoblažejské požehnání dvěma zkříženými svícemi slovy: „Na přímluvu svatého Blažeje biskupa a mučedníka uchovej tě Bůh ode vší choroby hrdla a od kterékohokoli jiného zla."

Sv. Blažej byl biskupem ve třetím století v městě Sebastě. Měl velké lékařské znalosti, kterých používal, aby co nejvíce pomohl lidem, jemu svěřeným.

P. ThLic. Marek Kardaczyński

 

Animovaná mše svatá
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

 

08-02-2012 PV