Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Aktuálně z mateřské školy

Pro letošní školní rok je do mateřské školy přijato 81 dětí, z toho 14 dětí na čtyřhodinovou docházku. Ve středu 29. 8. se před informativní schůzkou rodičů sešel výbor rady rodičů, který by měl přispět ke zlepšení komunikace mezi mateřskou školou a rodiči. Členy výboru jsou paní Bauerová, p. Hiclová Martina, p. Hiclová Zita, p. Novotná, p. Hlávková a p. Prokešová. Na tyto členky se rodiče mohou obracet, případně své dotazy vložit do schránky důvěry u vchodu do materřské školy.

Úhrada školného
- stravné i úplata školného se hradí zpětně formou bezhotovostní platby, činí 340,- Kč na měsíc
- předškolní děti jsou od úplaty osvobozeny
- děti se čtyřhodinovou docházkou platí 227,- Kč na měsíc
- omlouvání dětí ze stravování se provádí do 13,00 hod. předešlého dne, pokud dítě onemocní, má rodič v první den nemoci si možnost oběd vyzvednout
- děti, které dovrší ve školním roce 2006-07 sedmi let, mají dle vyhlášky 107/2005 Sb. „O školním stravování“ nárok na větší porce jídla a tudíž platí 31,50 Kč za celodenní stravu (týká se dětí s odkladem školní docházky)

Další informace:
- byl schválen rodičovský příspěvek 30,- Kč měsíčně a 200,- Kč pololetně na kulturní akce
- vybraná měsíční úplata zústává k dispozici mateřské škole na provozní účely školy, např. vybavení tříd, nákup hraček, výtvarných materiálů, aj.