Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Adventní benefice pro děti z dětského domova

V neděli 1. prosince 2019 pořádal Hanáckoslováchý krúžek ve spolupráci s Ekocentrum Trkmanka benefiční koncert pro děti z Dětského domova ve Štítech.

Koncertu se zúčastnily místní soubory - Dětský folklorní kroužek Floriánek, dětská cimbálová muzika Palička, dětská cimbálová muzika Modruša z Moravského Žižkova a samozřejmě pořadatelé - Hanáckoslovácký krúžek a Hanáckoslovácký sbor.

Dětem z Dětského domova ve Štítech byla splněna jejich vánoční přání a od milých sponzorů dostali vinné mošty, spoustu hygienických potřeb a pracích a čisticích prostředků.

I při nevelké účasti se pro děti vybrala pěkná částka 12.838,- Kč, která bude použita, dle uvážení vychovatelů, na vybavení dětského domova.

Všem touto cestou děkujeme za účast i dárečky ale hlavně za podporu a přízeň,
kterou dětem z Dětského domova ve Štítech zachováváte.

Adventní benefiční koncert pro děti z Dětského domova ve Štítech

Text: Za Hanáckoslováchý krúžek a Ekocentrum Trkmanka Zuzana Pecháčková / Foto: Oldřich Otáhal / 5.12.2019