Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Absolventský koncert ZUŠ OPEN

Dalším ze série koncertů ZUŠ OPEN 2023 byl koncert absolventů Základní umělecké školy Velké Pavlovice ze tříd tří pedagogů. 

• absolventka I. stupně ZUŠ ve hře na klavír Sabina Kopečná ze třídy Mgr. Jana Míchala
• absolvent I. stupně ZUŠ ve hře na trubku Matěj Hycl ze třídy MgA. Zbyňka Bílka
• absolvent I. stupně ZUŠ ve hře na saxofon Daniel Dobrucký a absolvent I. stupně ZUŠ ve hře na klarinet Matyáš Havlín,
   oba ze třídy Marka Bureše, dipl. um.

Na koncertě spoluúčinkovali žáci ze třídy Marka Bureše a Mileny Karberové.

Všichni jmenovaní absolventi předvedli vynikající výkony. Ředitelka ZUŠ poděkovala všem pedagogům za jejich práci, všem vystupujícím žákům za účast na koncertě a jejich rodičům za podporu ve studiu hudby a spolupráci se ZUŠ.

Poděkování patří panu majiteli Hotelu Lotrinský Lubomíru Stokláskovi, paní ředitelce Iloně Babulíkové a všem zaměstnancům Hotelu Lotrinský za pomoc při realizaci akce.

VIDEOREPORTÁŽ z absolventského koncertu ZUŠ OPEN 2023 ve Velkých Pavlovicích * 1. část otevřete kliknutím ZDE, 2. část otevřete kliknutím ZDE

ZUŠ * ZUŠ OPEN 2023 - Trio absolventských koncertů žáků ZUŠ Velké Pavlovice

Text: Milena Karberová, učitelka hry na klavír a ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Jaroslav Vojtěšek / 30.5.2023