Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Absolventské zkoušky deváťáků úspěšně za námi...

Absolventské zkoušky za námi, poslední vysvědčení před námi a pak božské prázdniny! Tak si šťastně vydechli žáci devátých ročníků, kteří v týdnu od 26. do 29. května 2014 skládali absolventské zkoušky. Vykonali povinnou zkoušku písemnou a ústní z jazyka českého a literatury, písemnou z matematiky nebo ústní z anglického jazyka a jako třetí si vybírali z nabízených předmětů – dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (ústní zkoušení).

Připravovat se na ně mohli již od října, kdy jim byly sděleny tematické okruhy k jednotlivým předmětům, z kterých budou zkoušeni. K přípravě na zkoušky mohli využívat pondělní konzultační hodiny nebo si domlouvat konzultace s jednotlivými vyučujícími.

Všichni žáci, svátečně oblečeni a mnozí i s trémou, složili zdárně absolventské zkoušky s větším či menším úspěchem. Jsme přesvědčeni, že žáci určitě získali cennou zkušenost, neboť podobnými zkouškami budou procházet na středních školách a v učebních oborech, ale i v různých životních situacích. Zopakovali si a upevnili vědomosti, jež by si jako absolventi základní školy měli s sebou odnášet do dalšího života, směrem k dospělosti, a tím i k větší zodpovědnosti a pracovitosti.

Mgr., Bc. Lenka Korpová, zástupkyně ředitele ZŠ Velké Pavlovice


 

Více o Základní škole Velké Pavlovice najdete na www.zs.velke-pavlovice.cz

 

Ilustrační foto

 

 

02-06-2014-BK