Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Absolventi Gymnázia Velké Pavlovice převzali svá maturitní vysvědčení

V odpoledních hodinách dne 30. května 2023 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení novým absolventům školy. 

Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů a dalších hostů byl přítomen starosta města pan Petr Hasil. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč ve svém úvodním vystoupení zhodnotil průběh maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí při dalším studiu, které je čeká na vysoké škole. 

V letošním školním roce maturovalo 21 studentů oktávy s třídním učitelkou Mgr. Janou Lorenzovou v osmiletém studijním oboru, z nichž sedm prospělo s vyznamenáním. V druhé maturitní třídě 4. A s třídním učitelem Mgr. Zdeňkem Sovadinou složilo zkoušku dospělosti 12 studentů čtyřletého studijního oboru. Tři studenti prospěli s vyznamenáním. Dva studenti budou konat opravou ústní maturitní zkoušku v září tohoto roku. Starosta města pan Petr Hasil poblahopřál studentům k dosaženým studijním výsledků a vyzval je, aby využili všech možností v dalším studiu a co nejlépe se uplatnili v profesi, kterou si zvolí.

Příjemné odpolední setkání bylo doprovázeno hudebním a pěveckým doprovodem v podání Terezy Bílkové, které pro již bývalé studenty připravila s vyučující Janou Strouhalovou. 

Noví absolventi velkopavlovického gymnázia se tímto dnem rozletěli do světa za naplněním svého životního cíle, který maturitou začíná. 

Gymnázium * Slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům tříd oktáva a 4. A

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Oldřich Otáhal & Karolína Bártová / 31.5.2023