Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

TJ Slavoj Velké Pavlovice - oddíl kopané


TJ Slavoj Velké Pavlovice - od historie po současnost

Tělovýchova a její rozvoj je v současné době ve městě spojován především s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Velké Pavlovice, i když se samozřejmě ve městě sportuje mnohem víc a v různých sportech. Již v roce 1929 byl založen Všesportovní klub (VSK) ve Velkých Pavlovicích. Ustavující valná hromada, která se konala v místním hostinci naproti sokolovny (majitel Stanislav Kocmánek), zvolila správní výbor VSK. Zřízeny byly oddíly fotbalový, cyklistický, turistický, tenisový, hudební a společenský. Právě oddíly turistický a cyklistický, které byly nejméně náročné na vybavení, svou činnost po krátké době zrušily. Trvale pracoval oddíl fotbalový a tenisový. V roce 1930 se podařilo získat od obce pozemek „Za Svodnicí“, kde oddíl vybudoval fotbalové hřiště. Nadšeným úsilím všech členů postupovaly práce tak rychle, že ještě v červnu téhož roku bylo hřiště slavnostně otevřeno. Příští rok byl dobudován tenisový kurt, sousedící s jižní stranou hřiště. Tenis se provozoval zřejmě jako zájmový sport, protože není zápisů o soutěžích. První výsledky ze soutěží fotbalového oddílu jsou z roku 1933. Po skončení okupace se rozběhla činnost VSK s velkým elánem, avšak nástupem totality byly zrušeny veškeré sportovní a tělovýchovné jednoty. Nové sportovní a tělovýchovné organizace byly povolovány pod hlavičkou ROH. Tak ve Velkých Pavlovicích roku 1953 byla založena TJ Slavoj a Dynamo, které se v krátkém času sloučily v jedinou organizaci TJ Slavoj. Pod hlavičkou TJ Slavoj se sdružují tato sportovní odvětví: základní tělesná výchova, oddíl házené a stolního tenisu, šachový a fotbalový oddíl.

V základní tělesné výchově cvičily tyto složky: žactvo, z mužských složek cvičili dorostenci a muži, z ženských žákyně, dorostenky a ženy. Z počátku se cvičilo v sokolovně, pro nedostatek nářadí se začalo cvičit v ZDŠ. Základní tělesná výchova však stále narážela na nedostatek vedoucích a cvičitelů. Cvičenci se aktivně zúčastňovali cvičení na spartakiádách. Své skladby předvedli na veřejnosti v místě v roce 1955. Celostátní spartakiády se konaly v Praze vždy po pěti letech, někteří naši cvičenci se jich zúčastnili.

Oddíl házené měl dvě složky: muži a ženy. Ženy hrály v divizi, brzy se však rozpadly, poněvadž skončily na posledním místě. V posledních letech došlo k obnovení ženské házené. Muži dosahovali v soutěžích dobrých výsledků. Hráli krajský přebor skupinu B. Oddíl hrál ve skupině Gottwaldov, což bylo velmi nákladné, poněvadž museli daleko zajíždět. Od roku 1982 oddíl házené mužů prožíval generační problém a v roce 1983 se rozpadl. Také tento oddíl v poslední době obnovil svoji činnost.

Oddíl stolního tenisu hrál v okresní soutěži, časem se rozrostl o oddíl žáků. V roce 1975 se do soutěže stolního tenisu přihlásila dvě družstva. A družstvo hrálo v okresním přeboru I. třídy, B družstvo v okresním přeboru II. třídy. Také stolní tenis prožíval generační problém, ale v roce 1984 obnovil po roční přestávce svou činnost.

Šachový oddíl byl založen v roce 1974. Pro své nenáročné vybavení měl oddíl nejméně problémů.

Nejpočetnějším a nejaktivnějším oddílem Slavoje je fotbalový oddíl. Mistrovské soutěže každoročně stabilně hrávalo A mužstvo a postupně se oddíl rozrůstal o další družstva. V současné době svou činnost vykazují družstva základnydvě družstva žáků, družstvo dorostu, dvě družstva mužů a družstvo starých pánů. Začátky fotbalu nebyly nijak lehké, přesto díky nadšení našich sportovců vznikl náš fotbalový oddíl mezi prvními na okrese. Přesuny na fotbal prováděli hráči i s fanoušky pěšky, vyjímečně na kolech, ale i tak hráli dobrý fotbal. Mužstvo hrávalo střídavě I. B třídu, okresní přebor a II. třídu. Hrávalo se na hřišti „Za svodnicí“ za velmi skromných podmínek a na nekvalitním terénu. V roce 1977 členové fotbalového klubu zahájili budování nového hřiště a celého fotbalového areálu „U zámku“. Bylo provedeno odvodnění a srovnání terénu, v roce 1983 bylo hřiště zatravněno firmou Beskydsport a v roce 1984 byl zahájen provoz na novém hřišti. Jen obětavostí hráčů, funkcionářů a fanoušků se postupně podařilo vybudovat areál, který v současné době patří mezi nejpěknější v kraji. Postupně se dále rozšiřuje a upravuje. Vybudováno bylo nejen hřiště, ale i šatny s ubytovnou, tribuny a nový bezbariérový vstup na stadion. Snad desetitisíce bezplatných brigádnických hodin, které budování celého areálu stálo nikdo nikdy nespočítá, ale to, co pro fotbal udělali např. Hejl Arnold, Maňák František, Škoda Vl., Procházka Jos., Ing. Procházka Jos., Franc K., Popovský J., Minařík P., Kunický R., Schoner F., a další, kteří stáli na počátku budování tohoto areálu, stojí za slova obdivu.

V tomto období začíná také největší rozkvět fotbalu ve Velkých Pavlovicích za celé období jeho historie. V sezoně 1986-87 hrálo mužstvo III. třídu, z 26 utkání zvítězilo v tomto ročníku celkem 25x a jen jedenkrát remizovalo. Celkové skore 153:24, se zapsalo do historických tabulek. Vítězství 20:2 ve Starovicích, 10:0 v Boleradicích, 13:2, 10:0, 8:0 na domácí půdě dávali jasně najevo rostoucí sílu velkopavlovické kopané. To vzápětí dokázaly další sezony. Hned příští sezonu se mužstvo stalo vítězem okresního přeboru pře druhými Hustopečemi. Postup do I. B třídy otevřelo památné vítězství nad Hustopečemi 5:2, když hosté neunesli porážku a dohrávali utkání bez 3 vyloučených hráčů. V další sezoně postup unikl o vlásek, A mužstvo skončilo druhé, ale vynahradilo si to již o rok později, kdy poslední kolo v celé soutěži a vítězství v Bučovicích 2:0 rozhodlo o postupu našeho mužstva do I.A třídy. Oslavy byly velkolepé a mužstvo postoupilo ještě dvakrát. Nejdříve při reorganizaci soutěží v roce 1991 si druhým místem vybojovalo postup do župního přeboru a po několika velice úspěšných letech v této soutěži, kdy každoročně bojovalo o postup do divize se toto podařilo v ročníku 1996-97. Po vynikajících výsledcích obsadilo družstvo druhé místo v soutěži se ztrátou pouhého bodu za vedoucím mužstvem Třebíče, po odstoupení Uherského Brodu ze soutěže se uvolnilo místo i pro fotbalisty Slavoje. Zasloužený postup po několikaletém úsilí a umístění v popředí tabulky je historickým úspěchem oddílu.

TJ Slavoj - 80. let fotbalového oddílu ve Velkých Pavlovicích

V prosinci roku 2009 si připomněl  fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice 80. výročí svého vzniku a patří tak k nejstarším fotbalovým oddílům na okrese Břeclav. Dovolte mi, abych Vám stručně přiblížil historii fotbalu ve Velkých Pavlovicích.

Již v roce 1929 byl založen Všesportovní klub (VSK) ve Velkých Pavlovicích. Ustavující valná hromada, která se konala dne 26. prosince 1929 v 10.00 hodin v místním hostinci naproti sokolovny (majitel Stanislav Kocmánek), zvolila správní výbor VSK. Bylo přijato celkem 47 zakládajících členů. Zřízeny byly oddíly fotbalový, cyklistický, turistický, tenisový, hudební a společenský. Trvale pracoval oddíl fotbalový a tenisový. Na jaře roku 1930 se nově vzniklému oddílu kopané podařilo získat od obce pozemek „Za Svodnicí“, kde se začalo budovat fotbalové hřiště. Nadšeným úsilím všech členů postupovaly práce tak rychle, že ještě v červnu téhož roku bylo hřiště slavnostně otevřeno. Od roku 1931 se tradují také červená a bílá klubová barva, podle pamětníků byly barvy zvoleny dle kvalitních velkopavlovických vín. První výsledky ze soutěží fotbalového oddílu jsou z roku 1933.

Velmi těžké období zažíval klub v letech 1939 – 1945, ale podařilo se ho udržet v chodu i v této době, hlavně díky obětavým členům a oddaným vlastencům. Po skončení nacistické okupace se rozběhla činnost fotbalového oddílu s velkým elánem, avšak nástupem komunistické totality byly zrušeny veškeré sportovní a tělovýchovné jednoty. Nové sportovní a tělovýchovné organizace byly povolovány pod hlavičkou ROH. Tak ve Velkých Pavlovicích roku 1953 byla založena TJ Slavoj (Masosvaz) a Dynamo (St.statek), které se v krátkém čase (1955) opět sloučily v jedinou organizaci TJ Slavoj Velké Pavlovice, pod jejíž hlavičkou funguje fotbalový oddíl až do současnosti.

V 70. letech muselo hřiště „Za Svodnicí“ ustoupit výstavbě nového průmyslového podniku. Fotbalovému oddílu byl přidělen prostor dřívější zámecké zahrady, vedle vybudovaného koupaliště. V roce 1977 se začalo nové hřiště budovat a tím pádem bylo zahájeno i budování rozsáhlého areálu TJ Slavoj do té podoby, v jaké ho známe dnes. Po menších problémech se zatravněním nového hřiště byl definitivně zahájen provoz v roce 1984. Budování areálu pokračovalo v dalších letech.

V letech 1985 – 1987 byla vystavěna nová hlavní tribuna pro cca 450 sedících diváků a byly vybudovány fotbalové šatny. V roce 1989 byla dobudována a zprovozněna turistická ubytovna a restaurace. V následujících letech přibyla v areálu konstrukce hlavního vstupu, vedlejší železné tribuny a střídačky naproti hlavní tribuny a z bývalého koupaliště vzniklo travnaté tréninkové hřiště. Zásluhou obětavosti hráčů, funkcionářů a fanoušků, za přispění spřízněných firem a hlavně za výrazné podpory Města Velké Pavlovice můžeme využívat krásný areál TJ Slavoj, který samozřejmě neunikl pozornosti vyšších fotbalových institucí, které ho často využívají k pořádání významných akcí.

V roce 2000 zde proběhl zápas kvalifikace ME hráčů do 18 let ČR – Moldávie. V roce 2003 to byl nejprve na jaře přátelský zápas žen ČR – Maďarsko, v létě potom nejvýznamnější žákovský turnaj v republice „KOUBA CUP“. V následujícím roce jsme mohli v našem areálu postupně shlédnout kvalifikaci ME sedmnáctiletých hráčů ČR – Švédsko, v létě dorostenecký turnaj „Memoriál Františka Harašty“ a na podzim si ve V. Pavlovicích vybojovali postup na ME amatérů naši reprezentanti po vítězství nad Holandskem 6:0. Velké množství akcí pořádají v našem areálu i ŘK fotbalu pro Moravu, Jihomoravský KFS a také OFS Břeclav.

Fotbalový oddíl byl vždy nejpočetnějším a nejaktivnějším oddílem TJ Slavoj. Sportovní výkonnost oddílu se až do 70. let převážně pohybovala na okresní úrovni. Velmi dobré mužstvo měli fotbalisté koncem 30. a začátkem 40. let, kdy hrávali i s velmi silnými týmy z Brněnska. V průběhu 70. let se podařilo několikrát postoupit do I.B třídy. Hlavní vzestup velkopavlovické kopané se ale traduje od poloviny 80. let. V sezóně 1985/86 mužstvo sestoupilo dokonce až do III. třídy okresních soutěží. V tomto období začíná také největší rozkvět fotbalu ve Velkých Pavlovicích za celé období jeho historie. V sezoně 1986-87 hrálo mužstvo III. třídu, z 26 utkání zvítězilo v tomto ročníku celkem 25x a jen jedenkrát remizovalo. Celkové skóre 153:24 se zapsalo do historických tabulek. Vítězství 20:2 ve Starovicích, 10:0 v Boleradicích, 13:2, 10:0 a 8:0 na domácí půdě dávali jasně najevo rostoucí sílu velkopavlovické kopané. To vzápětí dokázaly další sezony. Hned příští sezonu 1987/88 se mužstvo stalo vítězem okresního přeboru před druhými Hustopečemi.

Postup do I. B třídy otevřelo památné vítězství nad Hustopečemi 5:2, když hosté neunesli těžkou porážku a dohrávali utkání bez 3 vyloučených hráčů. V další sezoně postup unikl o vlásek, A mužstvo skončilo druhé za Kyjovem. Ale vynahradilo si to již o rok později, v sezóně 1989/90, kdy poslední kolo v celé soutěži a vítězství v Bučovicích 2:0 rozhodlo o postupu našeho mužstva do I.A třídy. Oslavy byly velkolepé a mužstvo postoupilo ještě dvakrát. Nejdříve při reorganizaci soutěží v roce 1990/91 si druhým místem vybojovalo postup do župního přeboru a po několika velice úspěšných letech v této soutěži, kdy každoročně bojovalo o postup do divize, se toto podařilo v ročníku 1996-97. Po vynikajících výsledcích obsadilo družstvo druhé místo v soutěži se ztrátou pouhého bodu za vedoucím mužstvem Třebíče, po odstoupení Uherského Brodu z divize se uvolnilo místo i pro fotbalisty Slavoje. Zasloužený postup po několikaletém úsilí a umístění v popředí tabulky je historickým úspěchem oddílu! V roce 1998 odešel od oddílu hlavní sponzor a v sezóně 1998/99 následoval sestup zpět do Krajského přeboru. Po několikaletém účinkování v něm následoval v sezóně 2004/2005 sestup do I.A třídy, kde A mužstvo účinkuje i nyní. Mistrovské soutěže každoročně stabilně hrávalo A mužstvo a postupně se oddíl rozrůstal o další družstva.

V době největšího rozmachu kopané ve městě hrálo B mužstvo dospělých I. B třídu JmKFS, dorostu se podařilo postoupit do krajského přeboru, žáci patřili k nejlepším na okrese a také byla v oddíle založena přípravka, kde začínaly s fotbalem v 6 – 8 letech budoucí hvězdy velkopavlovické kopané. V roce 2001 založilo několik aktivních dívek a žen fotbalové družstvo. Začátky byly těžké, téměř žádná z nich neměla s fotbalem zkušenosti. Ale postupně se podařilo získat patřičnou výkonnost, z okolních vesnic přišlo několik velmi dobrých fotbalistek a v současnosti patří děvčata k lepšímu průměru Moravskoslezské divize žen, kterou hrají již třetí sezónu.

V současné době svou činnost vykazují dvě družstva mužů (A mužstvo hraje I. A třídu krajských soutěží, B mužstvo působí ve III. třídě OFS Břeclav), dorost (I. třída JmKFS), starší a mladší žáci (I. třída JmKFS), základna (Okresní přebor), družstvo žen (Moravskoslezská divize) a družstvo starých pánů, které se příležitostně účastní turnajů nebo hraje přátelské zápasy.

Nejvýznamnější hráči a funkcionáři
v historii velkopavlovické kopané

 • FRANTIŠEK DRS – zakládající člen VSK, 16 let aktivní fotbalista, dlouholetý člen výboru a předseda, zastával i několik důležitých funkcí ve vyšších tělovýchovných orgánech (okres, kraj, ČSTV)
 • KAREL FRANC st. – výborný hráč ve 30. a 40. letech, od šestnácti let hrával stabilně za muže až do svých čtyřicetin, byl také funkcionářem
 • EDUARD BRABLEC – další opora ve 30. a 40. letech, jeden z nejlepších útočníků v historii, obávaný a úspěšný střelec
 • JOSEF FOREJTA st. – aktivně hrál ve 40. a 50. letech, skvělý technik a nebezpečný střelec, přes 20 let ve velkopavlovickém dresu
 • KAREL FRANC ml. – aktivní hráč hlavně v 60. letech, po skončení kariéry spolehlivý funkcionář, dlouholetý člen výboru a několik let také předseda oddílu kopané
 • FELIX SCHÖNER – brankář 60. a 70. let, 26 let aktivně hrál, později i trénoval
 • ANTONÍN KRČMAŘ – dlouholetý hráč, do historie velkopavlovické kopané se zapsal hlavně jako významný a nejdůležitější sponzor v 90. letech, kdy dosáhl fotbal největších úspěchů
 • ARNOLD HEJL, FRANTIŠEK MAŇÁK a JAN POPOVSKÝ – významní funkcionáři, kteří měli velký podíl při budování celého areálu TJ Slavoj

Silná generace 80. a 90. let až do současnosti

 • PAVEL PILARČÍK – nejlepší hráč v celé historii velkopavlovické kopané. V dorosteneckém věku hrál I. ligu v Otrokovicích, po návratu do V. Pavlovic se stal dirigentem a motorem mužstva na dobrých 12 let, většinu zápasů vedl mužstvo jako kapitán. Nenapodobitelný střelec z delších vzdáleností, obávaný exekutor přímých kopů, ve svých nejlepších fotbalových letech (1986 – 1994) patrně nejlepší hráč na okrese a jeden z nejlepších v kraji.V současnosti působí v oddíle jako sportovní manažer.
 • PAVEL PROCHÁZKA – výborný útočník a koncový hráč, nejlepší střelec v historii velkopavlovické kopané. Dlouhá léta si fanoušci nedokázali představit, že s dresem číslo 10 by nastoupil někdo jiný! Aktivně hrál až do svých 49 let za „B“ nebo „C“ mužstvo, často i po boku svých synů Pavla a Petra. Několik let působil i ve výboru oddílu kopané. Z pozice dlouholetého místostarosty a nyní i starosty města Velké Pavlovice se zasloužil významnou měrou o pomoc Města při budování a zvelebování areálu TJ Slavoj.
 • PAVEL FOREJTA – rychlý křídelní útočník, postupem času krajní obránce a stoper. Člen tradiční fotbalové rodiny, jeho děda, otec i strýc byli výborní a dlouholetí hráči, jeho sestra Naďa je několik sezón kapitánkou a oporou družstva žen. Podílel se výrazně svými výkony na vzestupu velkopavlovické kopané, poté prošel několik dalších klubů v krajském přeboru a divizi, aby se v roce 2008 vrátil do Slavoje a stal se ještě platným hráčem „A“ týmu i ve svých 41 letech. V roce 2007 byl vyhodnocen do Jedenáctky roku okresu Břeclav.  V současné době hraje za „B“ mužstvo a trénuje žáky.
 • PAVEL HEJL – aktivní hráč v 70. a 1. polovině 80. let. V roce 1986 se stává trenérem a přivede tým k největším úspěchům a k postupu až do KP. Byl známý svou náročností na trénincích, mužstvo měl vždy výborně kondičně připraveno. S několika krátkými přestávkami trénoval ve Slavoji přes 20 let. Nejúspěšnější trenér v historii velkopavlovické kopané, v roce 2006 obdržel cenu OFS Břeclav pro Trenéra roku.
 • MIROSLAV LEVČÍK – hráč doslova oddaný fotbalu, postupně se stal z nebezpečného a rychlého útočníka a kanonýra krajním obráncem a ke konci kariéry stoperem. Tvrdý, odolný a impulsivní hráč, který nikdy neustoupil před žádným soubojem. V roce 2006 byl vyhodnocen do Jedenáctky roku okresu Břeclav.
 • RADEK LEVČÍK – jeden z nejlepších brankářů v historii velkopavlovické kopané. Robustní a impulsivní gólman, který si uměl výborně a hlasitě dirigovat obranu. Ke konci kariéry ještě pomáhal v okolních vesnických klubech v okresních soutěžích. V současnosti působí jako hlavní trenér družstva žen.
 • LUDĚK ŠEFRÁNEK – dlouholetý krajní obránce „A“ i „B“ mužstva. V oddíle vynikl hlavně v posledním desetiletí jako trenér mládeže, nejprve trénoval žáky (postup z okresního přeboru do krajských soutěží), nyní vede již třetí sezónu dorost. Jeho profesionální a odborný přístup k trénování mládeže ho řadí k nejlepším v historii. V roce 2007 obdržel cena OFS Břeclav pro Trenéra roku mládeže. 

Za TJ Slavoj Velké Pavlovice zpracoval František Čermák

Foto pohled do minulosti velkopavlovické kopané...