Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2013 (červenec, srpen, září)

 • Třetí kolo soutěže POZNEJ NÁZEV KNIHY

  Městská knihovna Velké Pavlovi- ce připravila na začátek školního roku literární soutěž pro děti z 1. až 4. tříd základní školy. Letošní soutěž se jmenuje „Poznej název knihy“ – pravidla soutěže naleznete po kliknutí ZDE. Nyní přinášíme dětem třetí soutěžní ukázku pro týden od 23. do 29. září 2013, otevřete ji kliknutím zde – 3. soutěžní ukázka. Dejte se hned do čtení a soutěžení, přejme vám hodně štěstí!
  více
 • VÝZVA všem vystavovatelům DARŮ JIŽNÍ MORAVY

  Vážení občané, vyzýváme touto ce- stou Vás všechny, kdo projevíte zá- jem a ochotu představit své pěsti- telské úspěchy na výstavě, neváhej- te a zapojte se. Rádi Vás přivítáme mezi vystavovateli. Rovněž uvítáme všechny Vaše rady, nápady, inspi- race a pomoc týkající se příprav této přehlídky ovoce, zele- niny, hroznů odrůd révy vinné, květin a jiné úrody. Záštitu nad zemědělskou výstavou DARY JIŽNÍ MORAVY, která bude slavnostně zahájena v pátek 27.9.2013 v 10.00 hodin v Ekocentru Trkmanka, převzali pánové senátor Ing. Jan Haj- da a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek...

  více
 • Školní družinka zahalena do závoje babího léta...

  Děti ze školní družinky ve Velkých PavlovicíchŠkolní družinka při ZŠ Velké Pav- lovice se rozjíždí v plném proudu, každý den jsou obě naše oddělení naplněna spoustou dětí dychtících po hraní a dovádění s kamarády. Dosavadních pár slunečných dnů jsme využili k návštěvě hřiště za kostelem a taktéž k vycházce do okolí školy. Všímali jsme si změn v přírodě souvisejících s počínajícím podzimem, které se pro nás staly velkou tvůr- čí inspirací...

  více
 • Objevte, co lítá v rákosí, na FESTIVALU PTACTVA

  Česká společnost ornitologická zve všechny milovníky přírody na další ročník FESTIVALU PTACTVA aneb CO LÍTÁ V RÁKOSÍ, který se uskuteční v sobotu 5. října 2013, letos premiérově hned na dvou po- zorovacích místech, buď v Sedleci a nebo v Lednici. Nezapomeňte si vzít teplé oblečení, obuv a dalekohled! Podrobné informace získáte po kliknutí ZDE...

  více
 • ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!

  Ekocentrum Trkmanka Velké Pav- lovice si Vás dovoluje vyzvat k za- pojení se do 12. ročníku Evrops- kého týdne mobility 2013 na téma „Čistý vzduch – to je na nás“. Cí- lem kampaně je zvýšit podvědomí veřejnosti o znečišťování díky au- tomobilové dopravě ve městech. Co takhle nechat alespoň v neděli 22. září 2013 auto doma a vyrazit si do ulic města pěšky, na kole, in-line bruslích?  Podrobnosti o kampani najdete po kliknutí na „více zde“...

  více
 • ZAHRADA EKOCENTRA získala zvláštní ocenění od JMK

  Ceny environmentální soutěže JMK - výtvarné originály z dílny Michala PavlovskéhoV prostorách brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý, dne 17. září 2013, vyhlášeny výsledky tzv. zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové. Zvláštní ocenění si odvezli i velkopavlovičtí, za projekt „Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou“ – za vybudování environmentálního zařízení sloužící dětem, studentům i široké veřejnosti...

  více
 • KAKTUS? I ten bude k vidění na "DARECH JIŽNÍ MORAVY"

  Kaktus, rostlina naprosto jedinečná a nezaměnitelná, zelená koule plná ostrých jehliček… Tato prazvláštní rostlinka byla objevena spolu s Amerikou a také spolu s veskrze praktickými a užitkovými hlízami brambor. To vše bylo dopraveno cestovateli – objeviteli do Evropy, včetně zemí českých. Brambory se staly spíše než „DAREM JIŽNÍ MORAVY“ darem nedaleké Vysočiny a kaktusy? Ty se velmi brzy staly objektem pěstitelské vášně…

  více
 • Na výstavě "DARY JIŽNÍ MORAVY" bude v hojném počtu zastoupena i nabídka zemědělské a vinařské mechanizace

  Expozice zemědělské mechanizace společně s praktickými ukázkami prezentovaných technologií na podzimní zemědělské výstavě „DARY JIŽNÍ MORAVY“ zaplní ve dnech 27. a 28. září 2013 volnou plochu za místní sokolovnou, historickou budovu tereziánské sýpky a její okolí do posledního místa. Stane se cílem návštěvy vinařů a zemědělců. Vždyť oku každého zemědělce lahodí pohled na traktor. Ty jsou také lákadlem v nepřeberné nabídce zemědělských strojů a mechanizace...
  více
 • Vrbičkové tunely, netradiční atrakce na zahradě školky

  Vrbičkový tunel na zahradě MŠ Velké Pavlovice (Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber)Zahrada mateřské školy ve Velkých Pavlovicích prošla nedávno rozsáhlou generální rekonstrukcí, avšak drobné dodělávky pokračují dodnes. Právě ve středu, 18. září 2013, se dostavili do jejích prostor pracovníci firmy Vrbičky pana Jiřího Recha z Rozdrojovic u Kuřimi, aby zde vysadili a upletli živé vrbové tunely nad chodníčky a tím dětem vytvořili další vítanou a netradiční atrakci...
  více
 • Těšte se do Těšan, na PŘÍBĚH STARÉHO ZÁKONA

  „Zastav se a čti tu knihu knih (a hlavně to Staré)! Zanedlouho ač nejsi kněz či mnich, tě Těšany s živým textem seznámí...“ Rok se sešel s rokem a už už klepe na dveře další podzimní Víkendovka v Těšanech. Letos se na tamní faru děti vypraví v termínu od 18. do 20. 10. 2013 a prožijí zde se svými vedoucími úžasný PŘÍBĚH STARÉHO ZÁKONA. Máte-li zájem se přihlásit, učiňte tak nejpozději do 13. 10. 2013. Přihlášku ke stažení naleznete po kliknutí ZDE...

  více
 • Zapojte se do projektu ŠANCE NA AKTIVNÍ ŽIVOT

  Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Hodonín zahájil v únoru 2013 realizaci projektu, který je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a klientům přispěje k získání nebo udr- žení pracovního místa s názvem „Šance na aktivní život“. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti a integrace osob se zdravotním postižením...

  více
 • Školáci odevzdali skoro 18 tun starého papíru

  Základní škola V. Pavlovice uspo- řádala v úterý dne 17.9.2013 první kolo soutěže ve sběru starého pa- píru. Školákům se podařilo odevz- dat celkem 17.988 kg sběru této druhotné suroviny. První stupeň odevzdal 11.884 kg a druhý 6.104 kg. Během školního roku 2013/2014 proběhne sběr ještě čtyřikrát a to v měsících listopadu, lednu, březnu a poslední v květnu. Odměna je opět lákavá, celodenní výlet!

  více
 • MERUŇKY NA TALÍŘI, na výstavě Dary jižní Moravy

  „Meruňky na talíři“ – název, který dostala do vínku nová kuchařka meruňkových receptů... Velké Pav- lovice jsou již celá desetiletí známé jarní hořkou vůní bíle kvetoucích meruňkových sadů, stejně jako oranžově svítícími plody na stro- mech v létě. V posledních letech se nad meruňkovými sady vznáší otázka, zda toto ovoce obstojí v konkurenci nebo podlehne dovozu ovoce ze zahraničních pěstitelských oblastí.

  více
 • Zavítejte do KOUZELNÉHO SVĚTA TRAV

  OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stani- ce travinářská a OSEVA vývoj a výz- kum přivítají ve dnech 27. a 28. září 2013 všechny návštěvníky země- dělské výstavy „DARY JIŽNÍ MO- RAVY“ v Kouzelném světě trav. Na co se můžete těšit? Tým pracovníků pro Vás připravil pestrý program plný ukázek, rad, tipů a dokonce i ochutnávek...

  více
 • Zájezd za hrnčířským řemeslem, mezi "dobrý lidi"

  Hrnčířský jarmark v Kunštátě (Foto © 2013 Karolína Bártová)Středisko volného času při ZŠ Vel- ké Pavlovice naskočilo do právě se rozjíždějícího vlaku s názvem „Nový školní rok“ s nebývalou vervou. V kalendáři bylo ukrojeno z měsíce září pouhých čtrnáct dnů a SVČ si i za tak krátký čas připsalo na svůj vrub už dva skvělé zájezdy. Tím prvním byla polská Osvětim a Březinka, druhým pak XXI. Hrnčířský jarmark v Kunštátě, nádherná nejen „prodejní“ akce okořeněná bohatým kul- turním programem, o které pronesl známý písničkář Jarek Nohavica „... ty hrnky přitahují dobrý lidi“...

  více
 • Situační zpráva o ochraně révy vinné č.20/2013

  SIPHV nabízí vinařům k dispozici 20. situační zprávu o ochraně ré- vy vinné v moravských vinařských oblastech pro 38. týden (16.9.2013 - 22.9.2013). Originál zprávy si může- te stáhnout ve formátu PDF ZDE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Situační zprávy o och- raně révy vinné elektronickou poštou na Vaši e-mailovou adresu, volejte na TIC Velké Pavlovice...
  více
 • Ekocentrum Trkmanka zve na VÝTVARNÝ SEMINÁŘ

  Ekocentrum Trkmanka Velké Pav- lovice ve spolupráci se společností Auredník CS si Vás dovolují pozvat na "Výtvarný seminář", jehož cí- lem je seznámit Vás s produkty, které společnost Aurednik CS nabí- zí ve svém aktuálním katalogu. Se- minář je rozšířen o výtvarnou část, kde si můžete zhotovit výrobek z různých prezentovaných materiálů. Tématicky je seminář zaměřen na období zimy a Vánoc...

  více
 • Středisko volného času - nabídka volnočasových kroužků

  SVČ při ZŠ Velké Pavlovice nabízí i v letošním školním roce 2013/14 pestrou skladbu volnočasových aktivit, kroužků. Nabídka je nově rozšířená o několik sportovních ak- tivit, např. aerobic a nebo odbíje- nou. Pro zručné a šikovné je v na- bídce kroužek modelářství určený především starším žákům a nebo studentům z gymnázia. Do kroužku je možné se hlásit během celého měsíce září 2013...

  více
 • Výsledky víkendové kopané - 14. a 15. září 2013

  O víkendu ve dnech 14. a 15. září 2013 sehrála fotbalová mužstva TJ Slavoj Velké Pavlovice sedm z osmi avizovaných zápasů, zápas Přípravky se Zaječím byl odložen. Čtyři zápasy skončily prohrou (A, B, C a mužstvo Dorostu), dva zápasy byly vítězné (St. a Ml. žáci) a Ženy si připsaly na vrub remízu. Podrobné výsledky najdete po kliknutí na „více zde“.

  více
 • Ozdobou výstavy "Dary jižní Moravy" se stanou jiřiny

  Expozici 140 nejrůznějších druhů krásných a vděčných jiřin, nám na výstavu „Dary jižní Moravy“ pos- kytne Zahradnictví Dahlia až z dale- kého Městce Králové. Pan Luděk Brzák z obce Sloveč se specia- lizuje na pěstování a množení jiřin již téměř 20 let. Jeho zahradnictví nabízí jiřiny v širokém a zajímavém sortimentu. Seznam květin je každým rokem doplňován o nové odrůdy, takže obsahuje již 140 odrůd z celého světa i nejnovější české odrůdy...

  více