Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zvěčněte přírodu kolem vás a zúčastněte se fotografické soutěže

Dne 15. dubna 2021 byla MAP Hustopečsko vyhlášená celoroční soutěžní přehlídka amatérských fotografů z regionu ORP Hustopeče na téma:

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI NAŠEHO BYDLIŠTĚ

Soutěž probíhá v období od 15. dubna 2021 s prodloužením do 28. 2. 2022.

Fotografie budou rozděleny na období:
* JARO
* LÉTO
* PODZIM
* ZIMA

Soutěžit můžete v kategoriích:
* děti do 15 let
* mládež 16 - 21 let
* dospělí nad 21 let

Co získáte? V každé kategorii budou vyhodnoceni tři nejlepší - získají diplom a zajímavé věcné ceny, ostatní účastníci obdrží pamětní list.

Za každé období může soutěžící poslat 1 - 5 fotografií formátu 15 x 21, současně zaslat snímek i elektronicky v nezmenšené podobě na e-mailovou adresu: info@ekocentrum-trkmanka.com

Povinné údaje k soutěžním fotografiím:
Název fotografie, jméno a příjmení autora, věk autora, adresa bydliště a telefonní číslo. V souladu se zásadami GDPR požadujeme u dětí a mládeže do 18 let písemný souhlas rodičů se zveřejněním fotografií.

Zaslané fotografie vyhlašovatel nevrací a účastník souhlasí s budoucím využitím na: zveřejnění výsledků soutěže na webu MAP Hustopečsko a Ekocentrum Trkmanka, v regionálním tisku a televizi, využití na tvorbu výukových programů, pamětních listů, diplomů a další propagace regionu.

Výstava fotografií bude realizována na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích (termín konání bude včas zveřejněn).

Veškeré informace k soutěži najdete na www.maphustopecsko.cz a www.ekocentrum-trkmanka.com.

Více informací: Bc. Zita Dvořáková, MSc, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
tel.: +420 777 736 411, e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com

Zdroj: www.maphustopecsko.cz a www.ekocentrum-trkmanka.com,  / 11.1.2022