Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zavádka, toť zlatý hřeb pondělních hodů

"Dívča ze dvorečka hledí do slunéčka, skoro-li zajde. Slunéčko zapadá, milá byla ráda, že šohaj přijde…" To jsou slova Zavádky, která je spolu s dívčími kroji v temných tmavých barvách ozdobou pondělního hodovního dne. 

Všichni vždy zpozorní, když je o hodech vyhlášeno „sólo Zavádka“ a až dech se tají při pohledu na tento zvláštní, důstojný a pomalý tanec doprovázený hlubokým mužáckým zpěvem linoucím se sborově z úst několika desítek místních mužů a hochů.

Znáte ten pocit, kdy vás po těle přechází mráz a mnohdy se i slzy derou do očí? Ten, kdo byl letošní Zavádce přítomen, jistě ví o čem je řeč… 

Pokud jste si letošní Zavádku nechali ujít, nabízíme vám možnost prohlédnout si bohatou fotogalerii paní Věry Procingerové, které za neúnavnou a obětavou dokumentační činnost po dobu všech svátečních hodovních dnů patří upřímné poděkování! Kdo se Zavádky zúčastnil, může u fotografií zavzpomínat...

Co si máme pod tancem ZAVÁDKA představit?

ZAVÁDKA - je slavnostní hodový tanec, který dodnes představuje ve většině hanáckoslováckých obcích vyvrcholení hodů. Funkcí je tancem obřadním a náleží k tancům společenského a společensko-ceremoniálního charakteru.

Jedná se o tanec kráčivý doprovázený písněmi ve tříčtvrtečním taktu. Ještě koncem devatenáctého století je doprovázela výlučně dřevěná muzika. Někde zpíval houslista, někde celá muzika, jinde chasa. Zavádkové písně se zpívají volně. Dnes doprovází Zavádku výlučně dechová hudba za zpěvu mužáků. Zpravidla na shodný nápěv se v každé obci zpívají poněkud jiná slova.

Zavádkové písně se v každé obci jednotlivě dědí z generace na generaci, doplňují se a upravují. Základem jsou čtyři skladby a ke každé z nich řada textů, vesměs veselých až bujarých. Tyto texty často obsahují některé postřehy ze života zúčastněných stárků a stárek.

Tanec Zavádka však není, co se formy konkrétně ve Velkých Pavlovicích týče, pouze tancem čela průvodu s funkcí, tedy stárek, stárků, sklepnic a sklepníků, ale široké veřejnosti vůbec. Rituální tanec začíná tím, že jednotliví stárci a sklepníci postupně berou k tanci – zavádějí do tance - svoje stárky a sklepnice. Dále se naprosto stejným způsobem přidá do tance i zbytek krojované chasy. Stárci a sklepníci v průběhu tance zavádějí k tanci také rodiče stárek či sklepnic. Obdobně tak i ostatní krojovaní zavádějí své tanečnice jejich rodičům nebo známým. Postupně tak dojde k zavedení a tanci všech přítomných.

Folkor ve městě * HODY 2022 - Pondělní průvod krojovaných městem a tradiční tanec Zavádka

Text: Karolína Bártová / Foto: Věra Procingerová / 16.8.2022