Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nabídka volné pracovní pozice - referent(ka) Městského úřadu Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

přijme na volnou pracovní pozici, na dobu určitou (záskok za MD)

referenta/referentku Městského úřadu Velké Pavlovice

Místo výkonu: Městský úřad Velké Pavlovice

Druh práce: zajišťování komplexní agendy na úseku pokladny, zajišťování informačních a organizačních záležitostí, zajišťování administrativních a dalších provozních a technických prací

Předpoklady: fyzická osoba starší 18 let, která má způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání všeobecného nebo ekonomického směru, znalost práce s PC (WORD, EXCEL), řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti písemné přihlášky zájemce:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce- číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení – tel. číslo, e-mailová adresa
- datum a podpis uchazeče o pracovní místo,

Platová třída: zařazení do 7. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

K přihlášce zájemce doloží:
• Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení – podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dle nařízení Evropské unie GDPR souhlas k jejich zpracování“ (výše uvedenou formulaci doplní uchazeč o pracovní místo, o své jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis)

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný zájemce výpis z evidence Rejstříku trestů.

Termín nástupu je duben 2023 nebo dle dohody.

Přihlášku a uvedené doklady zašlete na adresu Městský úřad Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40,
691 06 Velké Pavlovice, nebo doručte na podatelnu MěÚ nejpozději do 9. února 2023 do 14:00 hod.

Bližší informace podá zájemcům tajemnice MěÚ Ing. Jana Václavková,
tel: 519 365 342, e-mail: vaclavkova@velke-pavlovice.cz.

Uzavřenou obálku označte heslem “Inzerát referent – NEOTVÍRAT“

Informace ke stažení ve formátu PDF * otevřete kliknutím ZDE

Zdroj: Město Velké Pavlovice, Ing. Jana Václavková, tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice / 18.1.2023