Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kurz Univerzity třetího věku

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání pořádá ve spolupráci s obcí Velké Pavlovice vzdělávací kurz určený lidem nad 60 let.

Kurz se skládá ze tří on-line výukových bloků a tří exkurzí do Prahy.

Kdy: říjen – prosinec 2023
Kde: budova MěÚ Velké Pavlovice
Za kolik: částka ve výši 600 Kč bude účastníkům s trvalým pobytem ve V. Pavlovicích hrazena městem
Podmínky přijetí: věk 60+, středoškolské vzdělání
Pořadatel: 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání pořádá ve spolupráci s obcí Velké Pavlovice
Výstup: osvědčení o absolvování kurzu se slavnostním předáním v prostorách pražského Karolina

Program:

1. Teoretická východiska aktivního a zdravého stárnutí
2. Aktivní a zdravé stárnutí v mezinárodních a národních strategických dokumentech a akčních plánech
3. Potřeby lidí vyššího věku
4. Změny zdravotního stavu ve vyšším věku a možnosti hodnocení funkčního stavu ve vyšším věku
5. Zdravotní péče a sociální služby ve vyšším věku
6. Sociální izolace a osamělost
7. Smysluplné činnosti a možnosti aktivního zapojení do společnosti ve vyšším věku

Termíny výuky:
13.10.2023        10:00 – 13:00 hod.
7.11.2023          13:00 – 15:00 hod.
12.12.2023        13:00 – 15:00 hod.

Termíny exkurzí:
31.10.2023        Botanická zahrada Praha
14.11.2023        Bude upřesněno
8.12.2023          Bude upřesněno

Uzávěrka přihlášek 28. září 2023

Kontakt: Mgr. Alexandra Mazalová, lékárna Velké Pavlovice, e-mail: alexandra@mazalova.com

Plakát ve formátu PDF * ke stažení ZDE