Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Klub důchodců Velké Pavlovice

Klub důchodců Velké Pavlovice vznikl na jaře v roce 2013 a nahradil tím Svaz postižených civilizačními chorobami.
V současné době má klub 108 členů.

•   Cílem klubu důchodců je organizování společenských setkání a pořádání jednodenních výletů za poznáním přírody, kulturních památek, divadelních představení, zájezdu do termálních lázní v SR a také návštěvy seniorů v družebních městech Senica a Ždírec nad Doubravou. Jednou ročně se uskuteční ve Velkých Pavlovicích přátelské setkání s kulturním programem se seniory z družebních měst. Členové klubu důchodců se pravidelně zúčastňují jarního úklidu města, spolupracují a pomáhají také při kulturních akcí pořádaných Městem Velké Pavlovice a Ekocentrem Trkmanka.
•   Členem mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm ve Velkých Pavlovicích  pobírající jakýkoliv druh důchodu a souhlasí se stanovami a cíli sdružení a uhradili členský příspěvek. Přihlášky přijímají členové výboru nebo desítkářky.
•   Dne 16. března 2016 se uskutečnily již druhé volby výboru a revizní komise Klubu důchodců Velké Pavlovice.

168303