Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Český zahrádkářský svaz

Předseda ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Pavlovice

Ing. Pavel LACINA, st.

Bří Mrštíků 18, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: 519 428 503, 777 229 929

Historie Českého zahrádkářského svazu ve Velkých Pavlovicích

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velkých Pavlovicích byla založena 31. 12. 1958. Zakládajícími členy byli František Lacina, Martin Bálka, Jan Doležal, František Kynický, František Hlávka, Jan Kalivoda, František Crhák, Marie Míšová a další. Byla to první organizace ČZS v bývalém okrese Hustopeče. Zahrádkářská organizace úspěšně navázala na činnost Vinařské besídky, která byla ve Velkých Pavlovicích založena již v roce 1930.

Prvním předsedou ZO byl technik oddělení vinic a sadů Státního statku Jan Doležal. Po krátkém období činnosti byl na výroční schůzi do čela organizace zvolen Ing. František Kynický. Z počátečních padesáti členů se organizace rozrostla až na 331 členů v roce 1990 a patří mezi největší společenské organizace města. Přispěla k tomu zajímavá činnost i skutečnost, že organizace zajišťovala členům hnojiva, chemické přípravky a ovocné stromky za zvýhodněné ceny.

Organizace se od počátků své činnosti zaměřuje na konání výstav ovoce, hroznů a zeleniny. Právě taková výstava se konala 7. a 8. října 1962 v tělocvičně školy. Vystaveno bylo více než 800 vzorků. Po ní následovala v roce 1963 Krajská výstava meruněk, která měla dobrý ohlas mezi ovocnáři. Byla spojena se soutěží o nejlepší typ Velkopavlovické meruňky.

Krajská výstava vín v roce 1967 se ve Velkých Pavlovicích konala ve dnech 29. 4. – 1. 5. V přeplněném sále kina přednášel propagátor vysokého vedení Lenz Moser z Rakouska. Přednášku překládal prof. Vilém Kraus z Vinařského ústavu VŠZ v Lednici. V sále drůbežářských závodů a v sokolovně bylo vystaveno 1856 vzorků vín. Ještě větší akcí byla 29. 4. – 1. 5. 1979 Celosvazová výstava vín. Celkem bylo v sále drůbežářských závodů a v sále sokolovny vystaveno 2.299 vzorků.

Velmi úspěšné a hojně navštěvované byly i Okresní výstavy ovoce, zeleniny, hroznů a květin s názvem Plody Jižní Moravy. Po roce 1980 se mezi členy rozšířil zájem o okrasné rostliny v souvislosti se zlepšováním životního prostředí ve městě. Zahrádkářská organizace vyhlásila v roce 1980 první ročník soutěže Rozkvetlé ulice. Celkem proběhlo 12 ročníků a vyhodnoceno bylo 150 občanů.

Velmi významná byla i osvětová činnost zaměřená na ovocnářství, vinařství, pěstování květin a ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám. Celá řada odborných zájezdů a to nejen v České republice, ale i na světovou výstavu vín VINOVA do Vídně, zájezd „Údolím Wachau“, do Modre, Pezinku a dalších rozšířila obzory členů ZO.

Novodobá historie ZO ČZS ve Velkých Pavlovicích

Na členské schůzi 8. 5. 1994 byl výbor rozšířen o Mgr. Alexandra Tomečka a Ing. Ludmilu Dvořákovou. Na schůzi byl Mgr. Alexandr Tomeček zvolen předsedou a Ing. Ludmila Dvořáková přebrala funkci pokladní od Josefa Horáčka. V novém složení výbor ZO pracuje dodnes. Aktivní činnost organizace byla oceněna ústředním výborem ČZS Čestným uznáním II. stupně a v roce 2005 Republiková rada ČZS udělila ZO Velké Pavlovice Čestné uznání I. stupně.

Po roce 1989 postupně přestala organizace zajišťovat prodej hnojiv, chemických přípravků a ovocných stromků. Vznikla nová tradice Svěcení mladého vína po svátku sv. Martina.  Tento krásný obřad s panem farářem, cimbálovou muzikou, mužským Presúzním sborem za účasti představitelů města, vinařů a milovníků vín se slaví od roku 1996.

Samostatné výstavy vín pořádal ČZS v letech 1991, 1995, 1997, 1999, 2000 a 2001. V roce 2002 jsme pořádali výstavy dvě. Další výstavy následovaly v letech 2003, 2006, 2008 a 2009.

ZO pořádá celou řadu odborných zájezdů a to nejen v České republice, ale i do zahraničí. Každoročně pořádá zájezdy na na světovou výstavu vín VINOVA do Vídně. Úspěch sklidil v roce 2005 zájezd „Údolím Wachau“, v roce 2007 odborný zájezd do Znojemské vinařské podoblasti i návštěva a degustace vín v expozici Salonu vín ve Valticích. V roce 2009 se konal zájezd do Malokarpatské vinařské oblasti.