Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

VOLBY do Evropského parlamentu 2019

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu  

Starosta města Velké Pavlovice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. I je volební místnost:
Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. II je volební místnost:
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích v ulicích:

Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad, v jehož stálém seznamu je zapsán. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nejpozději do 17. května 2019 nebo osobně nejpozději do 22. května 2019.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel: 519 365 340, 777 736 496).

Více o VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU * naleznete po kliknutí ZDE

Zdroj: Město Velké Pavlovice / 6.5.2019