Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Úřední deska

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Města Velké Pavlovice způsobem umožňující dálkový přístup.
Obsah EÚD má informativní charakter. 
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny se vyskytují i na úřední desce Města Velké Pavlovice.

OSTATNÍ

NÁZEV TYP PŮVODCE VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
Oznámení opatření obecné povahy
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro akci "II/421 Terezín - Velké Pavlovice
Veřejná vyhláška Městský úřad
Odbor dopravy
Hustopeče
19.7.2018 6.8.2018 Ke stažení
PDF
Záměr prodeje č. 4/2018 Záměr Město
Velké Pavlovice
19.7.2018 29.8.2018 Ke stažení
PDF
Zveřejnění informace o oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Informace Město
Velké Pavlovice
18.7.2018 21.8.2018 Ke stažení
PDF
Potřebný počet podpisů na peticích
pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
Informace Městský úřad
Velké Pavlovice
27.6.2018 8.10.2018 Ke stažení
PDF
Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu Informace Městský úřad
Hustopeče
27.6.2018 8.10.2018 Ke stažení
PDF
Zveřejnění počtu členů Zastupitelstva města Velké Pavlovice pro volební období
2018-2022
Informace Městský úřad
Velké Pavlovice
6.6.2018 8.10.2018 Ke stažení
PDF
Nabídka pozemků k pronájmu Informace Státní pozemkový úřad
Pobočka
Břeclav
2.5.2018 1.8.2018 Ke stažení
PDF
Výroční zpráva o činnosti MěÚ Velké Pavlovice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
za rok 2017
Výroční zpráva Městský úřad
Velké Pavlovice
14.2.2018 31.8.2018 Ke stažení
PDF
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, včetně aktualizací Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odbor Odloučené pracoviště Břeclav

26.3.2014

 

21.2.2018

31.12.
2023

26.3.2014

 

21.2.2018

DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

NÁZEV TYP PŮVODCE VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
Informace o zveřejnění:
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019-2020
Závěrečný účet 
Informace Město
Velké Pavlovice
14.6.2018
Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Informace DSO Čistý Jihovýchod 4.6.2018
Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění:
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019-2020
příspěvkových organizací
Města Velké Pavlovice
Informace Město
Velké Pavlovice
8.1.2018 Ke stažení
PDF
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, 
rozpočtových opatření
závěrečného účtu a výroční zprávy
Oznámení Mikroregion Hustopečsko 3.1.2018 Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění Informace Svazek obcí
Modré Hory
18.12.2017 Ke stažení
PDF

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

NÁZEV VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
2018


Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 21.3.2018 23.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2018 - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice 21.3.2018 23.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 12/2018 - Velkopavlovické tradice, z.s. 19.3.2018 22.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018 - Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s. 19.3.2018 22.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018 - Myslivci Velké Pavlovice z.s. 16.3.2018 17.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2018 - Velkopavlovický okrašlovací spolek 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018 - Presúzní sbor Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018 - Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice 28.2.2018 2.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2018 - Zuzana Martinková, Lednice 28.2.2018 2.3.2021 Ke stažení
PDF
2017


Veřejnoprávní smlouva č. 8/2017 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 8.11.2017 10.11.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2017 - Velkopavlovické tradice, z.s. 18.7.2017 21.7.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2017 - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice 3.2.2017 4.2.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2017 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice 27.1.2017 28.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 19.1.2017 21.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 19.1.2017 21.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 17.1.2017 20.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2017 - Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice 16.1.2017 17.1.2020 Ke stažení
PDF
2016


Veřejnoprávní smlouva č. 4/2016 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 11.10.2016 14.10.2019 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2016 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 13.4.2016 16.4.2019 Ke stažení PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 6.4.2016 9.4.2019 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 12.1.2016 15.1.2019 Ke stažení
PDF

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ DLE § 56 ZÁKONA Č. 280/2009 Sb.

NÁZEV SOUBOR
Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Ke stažení PDF