Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Úřední deska

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce MěÚ Velké Pavlovice způsobem umožňující dálkový přístup.
Obsah EÚD má informativní charakter. 
Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují i na úřední desce MěÚ Velké Pavlovice.

OSTATNÍ

NÁZEV TYP PŮVODCE VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
Záměr č. 15/2019 o zemědělském pachtu Záměr Město
Velké Pavlovice
5.12.2019 23.12.2019 Ke stažení
PDF
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice Pozvánka Starosta města
Velké Pavlovice
4.12.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
Záměr č. 14/2019 o zemědělském pachtu Záměr Město
Velké Pavlovice
2.12.2019 18.12.2019 Ke stažení
PDF
Ceník vodného a stočného
na kalendářní rok 2020
Oznámení VaK Břeclav, a.s. 2.12.2019 31.12.2019 Ke stažení
PDF
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - zakázka "Protipovodňová opatření města Velké Pavlovice" Rozhodnutí Město
Velké Pavlovice
27.11.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - zakázka "Protipovodňová opatření města Velké Pavlovice" Oznámení Město
Velké Pavlovice
27.11.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
Záměr č. 13/2019 o pronájmu Záměr Město
Velké Pavlovice
25.11.2019 11.12.2019 Ke stažení
PDF
;
příloha
Záměr č. 10/2019 - prodej pozemku Záměr Město
Velké Pavlovice
25.11.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
;
příloha
Záměr č. 9/2019 - prodej pozemků Záměr Město
Velké Pavlovice
25.11.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
;
příloha
Záměr č. 8/2019 - prodej pozemku Záměr Město
Velké Pavlovice
25.11.2019 13.12.2019 Ke stažení
PDF
;
příloha
Záměr č. 12/2019 o pronájmu Záměr Město
Velké Pavlovice
21.11.2019 10.12.2019 Ke stažení
PDF
Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV/27/2019 a jeho podmínkách 
o nejvýhodnější nabídku na koupi nemovité věci v k. ú. Brumovice
Oznámení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Břeclav
19.11.2019 11.12.2019 Ke stažení
PDF
;
inzerát
Řád veřejného pohřebiště Nařízení Město
Velké Pavlovice
9.10.2019 2.1.2020 Ke stažení
PDF
Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 1/2019 Obecně závazná vyhláška Zastupitelstvo
města
Velké Pavlovice
25.9.2019 2.1.2020 Ke stažení PDF
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od  příslušných ustanovení lesního zákona - doplnění a změny opatření obecné povahy ze dne
3. 4. 2019
Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 2.9.2019 2.1.2023 Ke stažení
PDF
;
příloha;
rozdělovník
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od  příslušných ustanovení lesního zákona Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 4.4.2019 2.1.2023 Ke stažení
PDF
;
příloha
rozdělovník
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, včetně aktualizací Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odbor Odloučené pracoviště Břeclav

26.3.2014

 

22.8.2019

31.12.
2023

26.3.2014

 

22.8.2019

DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

NÁZEV TYP PŮVODCE VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

- Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace Města Velké Pavlovice
Návrh Město
Velké Pavlovice
29.11.2019 18.12.2019 návrh rozpočtu;

návrh výhledu

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

- Mateřská škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace Města Velké Pavlovice
Návrh Město
Velké Pavlovice
29.11.2019 18.12.2019 návrh rozpočtu;

návrh výhledu


Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

- Základní škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace Města Velké Pavlovice
Návrh Město
Velké Pavlovice
29.11.2019 18.12.2019 návrh rozpočtu;

návrh výhledu


Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

- Gymnázium Velké Pavlovice, příspěvková organizace Města Velké Pavlovice

Návrh Město
Velké Pavlovice
29.11.2019 18.12.2019 návrh rozpočtu;

návrh výhleduNávrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
pro rok 2021-2022
Návrh DSO Čistý Jihovýchod 25.11.2019 16.12.2019 návrh rozpočtu;
návrh výhledu;
příloha
Návrh rozpočtu na rok 2020 - příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje

Návrh střednědobého výhledu pro rok 2021-2022
Návrh Město
Velké Pavlovice
25.11.2019 13.12.2019 návrh rozpočtu příjmy;
návrh rozpočtu výdaje;
návrh výhledu
Návrh rozpočtu na rok 2020 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024

Návrh Mikroregion Hustopečsko 19.11.2019 12.12.2019 návrh rozpočtu;

návrh výhledu


Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2021-2022
Návrh Svazek obcí Modré Hory 18.11.2019 2.1.2020 návrh rozpočtu;

návrh výhledu

Informace o zveřejnění:
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtová opatření roku 2019
Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2020-2021
Závěrečný účet 
Informace Město
Velké Pavlovice
1.7.2019
Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., § 39 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Informace DSO Čistý Jihovýchod 27.6.2019
Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Informace Svazek obcí Modré Hory 6.2.2019
Ke stažení
PDF
Informace o zveřejnění:
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtová opatření roku 2019
Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2020-2021
příspěvkových organizací
Města Velké Pavlovice
Informace Město
Velké Pavlovice
3.1.2019
Ke stažení
PDF
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu a výroční zprávy Oznámení Mikroregion Hustopečsko 20.12.2018
Ke stažení
PDF

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

NÁZEV VYVĚŠENO SŇATO SOUBOR
2019


Veřejnoprávní smlouva č. 17/2019 - PRESÚZNÍ SBOR 3.10.2019 4. 10. 2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 16/2019 - Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice, z.s. 29.4.2019 3.5.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 14/2019 - Házená Legata Hustopeče, z.s. 18.3.2019 22.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 15/2019 - Karel Hovězák 5.3.2019 8.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2019 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 5.3.2019 8.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 5.3.2019 8.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2019 - PRESÚZNÍ SBOR 4.3.2019 8.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2019 - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice 4.3.2019 8.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 28.2.2019 2.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 12/2019 - Velkopavlovické tradice, z.s.

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019
28.2.2019

16.4.2019
17.4.2022 Ke stažení
PDF
;
dodat.č. 1
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2019 - Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice 28.2.2019 2.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2019 - Velkopavlovický okrašlovací spolek 28.2.2019 2.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 27.2.2019 1.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019 - Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s. 26.2.2019 1.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 13/2019 - Víno z Velkých Pavlovic, z.s. 26.2.2019 1.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice 26.2.2019 1.3.2022 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 - Myslivci Velké Pavlovice z.s. 26.2.2019 1.3.2022 Ke stažení
PDF
2018


Veřejnoprávní smlouva č. 13/2018 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 1.10.2018 4.10.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 21.3.2018 23.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 10/2018 - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice 21.3.2018 23.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 12/2018 - Velkopavlovické tradice, z.s. 19.3.2018 22.3.2021 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2018 - Klub důchodců Velké Pavlovice, z.s. 19.3.2018 22.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018 - Myslivci Velké Pavlovice z.s. 16.3.2018 17.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 8/2018 - Velkopavlovický okrašlovací spolek 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018 - Presúzní sbor Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018 - Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice 8.3.2018 9.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice 28.2.2018 2.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2018 - Zuzana Martinková, Lednice 28.2.2018 2.3.2021 Ke stažení
PDF
;
příloha
2017


Veřejnoprávní smlouva č. 8/2017 - Římskokatolická farnost Velké Pavlovice 8.11.2017 10.11.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 7/2017 - Velkopavlovické tradice, z.s. 18.7.2017 21.7.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2017 - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Velké Pavlovice 3.2.2017 4.2.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2017 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice 27.1.2017 28.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 - Letecký klub Nad krajem André z.s. 19.1.2017 21.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 - TJ Slavoj Velké Pavlovice 19.1.2017 21.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2017 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 17.1.2017 20.1.2020 Ke stažení
PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2017 - Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice 16.1.2017 17.1.2020 Ke stažení
PDF
INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ DLE § 56 ZÁKONA Č. 280/2009 Sb.

NÁZEV SOUBOR
Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Ke stažení PDF