Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Římskokatolická farnost * Kalendárium

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velké Pavlovice
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 736 529 222
e-mail: slatinsky@seznam.cz, velkepavlovice@dieceze.cz
web: www.ozvi.se

Kalendárium - FARNOST Velké Pavlovice 

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. KRYŠTOFA 
Neděle 28. července 2019, po mši v 10:00 hodin
* Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

SLAVNOSTNÍ MŠE NA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
Čtvrtek 15. srpna 2019, v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S TÁBORÁKEM NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
Sobota 7. září 2019, od 18:00 hodin
* Farní dvůr

SLAVNOSTNÍ BIŘMOVÁNÍ 
Neděle 15. září 2019, v 10:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

200505