Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Římskokatolická farnost * Kalendárium

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velké Pavlovice
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 736 529 222
e-mail: slatinsky@seznam.cz, velkepavlovice@dieceze.cz
web: www.ozvi.se

Kalendárium - FARNOST Velké Pavlovice 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S TÁBORÁKEM NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
Sobota 7. září 2019, od 17:00 hodin
* Farní dvůr

SLAVNOSTNÍ BIŘMOVÁNÍ 
Neděle 15. září 2019, v 10:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VIGÍLIE SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Pátek 27. září 2019, v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
Sobota 26. října 2019, v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠE ZAKONČENÁ DUŠIČKOVOU POBOŽNOSTÍ NA HŘBITOVĚ 
Sobota 2. listopadu 2019, v 18:00 hodin
 * Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

DĚKOVNÁ MŠE K 30. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
Neděle 17. listopadu 2019, v 10:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie


200505