Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Myslivci Velké Pavlovice z.s.

Krátce z historie myslivců                                        

 

Cvičnou střelnici začalo sdružení budovat v roce 1975 a dokončili ji oplocením v roce 1984. Sdružení  provádí odchyt zajíců a jejich prodej do jiných honiteb pro osvěžení tamnější krve. Například v roce 1977 byl zajíců velký nadstav a ti způsobili velké škody na vinicích stromcích a ozimech. Byla upravena a dána do provozu odchovna bažantů ve Špitálku. Kuřata jsou pak vypouštěna do honitby. Pro osvěžení krve se nakupují kuřata i z jiných revírů.

 

Ze současnosti Myslivecké jednoty Velké Pavlovice

Myslivecká jednota se sídlem ve Velkých Pavlovicích má celkem 43 aktivních členů. Jednotu spravuje 7členný výbor v čele s předsedou sdružení. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých rozhodnutích. Správnost činnosti kontroluje 3členná komise.

Činnost jednoty je rozdělena do několika bodů. Již tradičně pořádáme myslivecký ples pro širokou veřejnost. V červnu proběhly střelecké závody ve střelbě na asfaltové terče. Dalším bodem naší činnosti je péče o zvěř, tzn. ochrana zvěře, zajištění krmiva pro zimní strádání a v neposlední řadě údržba a výroba různých mysliveckých zařízení.

Hlavní činnost jednoty je však v honitbě, a proto vám ji stručně představujeme. Honitba hraničí s těmito sousedy: Starovičky, Horní Bojanovice, Bořetice, Němčičky, Vrbice, Velké Bílovice a Rakvice.

Hlavní zvěří, která se zde vyskytuje je srnčí, zajíc, bažant, kachna divoká a koroptev. Ze škodné zvěře je to liška, jezevec, kuna, straka, vrána a různé druhy chráněnných dravců. Občas se zde vyskytne i prase divoké.

V současnosti spolupracujeme s odborem životního prostředí při pozorování vlhy pestré a při kroužkování sovy pálené. Naše honitba byla zařazena mezi území s intenzivním chovem koroptve.

Myslivecké sdružení pořádá plesy a podílí se na pořadatelství slavností " Velkopavlovické vinobraní". V roce 1988 se myslivci rozhodli postavit loveckou chatu a začali s přípravou stavby. Stavbu dokončili v roce 1993 v září a areál slavnostně otevřeli pořádáním slavnosti vinobraní.

1. okresní střelby mysliveckých sdružení okresu Břeclav

15. dubna 2007 proběhly 1. okresní střelby mysliveckých sdružení okresu Břeclav. Střeleb se zúčastnilo 14 tříčlenných družstev. Vítězem se stalo družstvo z Horních Bojanovic s nástřelem 108 terčů, druhé skončilo družstvo z Hustopečí s nástřelem 105 terčů a Velké Pavlovice se umístily na velmi úspěšném třetím místě s 99 terči. Další střelecké závody se budou konat 24. června 2007 na střelnici v Šakvicích.

Střeleb na loveckém kole O pohár starosty města Velké Pavlovice se 15. června 2008 zúčastnilo rekordních 53 střelců. K hojné účasti určitě přispěly i nové automatické vrhačky terčů. Do finálového rozstřelu postoupilo 6 střelců se součtem bodů 54 a výše. Vítězem střeleb se stal pan Procingr (ze Znojma) druhé místo si vystřílel Lubomír Chylík a třetí Milan Svoboda.

 

Členové výboru:

Ing. Jaroslav BENDA Ph.D předseda
Bronislav PROCINGER místopředseda
Josef ULICA hospodář
Jiří JÍLEK jednatel
Michal GRŮZA pokladník
Antonín NESVADBA  předseda pokladní revize
Pavel KREJČIŘÍK kulturní referent
Jaroslav HLÁVKA ml. střelecký referent
Bronislav PROCINGER kynologický referent