Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kalendárium - FARNOST Velké Pavlovice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velké Pavlovice
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 448, 736 529 222
e-mail: slatinsky@seznam.cz, farnost@volny.cz
web: http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

Kalendárium - FARNOST Velké Pavlovice

1. března 2017 * 18:00 hodin
V kostele - Obřady popeleční středy na začátek postní doby

20. března 2017 * 18.00 hodin
 V kostele - Svatojosefská mše za muže 

1. dubna 2017 * od 9:00 hodin
Křížová cesta pro cyklisty kolem polních křížů

7. dubna 2017 * 15:00 hodin
V kostele - příležitost ke svátosti smíření 

13. dubna 2017 * 19:00 hodin * Zelený čtvrtek
V kostele  - mše na památku Poslední večeře

14. dubna 2017 * 9:00 hodin * Velký pátek 
 křížová cesty pro poutníky kolem polních křížů 

14. dubna 2017 * 15:00 hodin * Velký pátek
V kostele - obřady na památku umučení Páně 

15. dubna 2017 * 9:00-12:00 hodin * Bílá sobota 
 kostel otevřený k soukromé modlitbě u Božího hrobu 

15. dubna 2017 * 22:00 hodin * Bílá sobota 
V kostele - Velikonoční vigílie 

16. dubna 2017 * 11:00 hodin * Velikonoční neděle
V kostele - mše se sborem Laudamus

17. dubna 2017 *11:00 hodin * Velikonoční pondělí 
V kostele

21. dubna 2017 * Velikonoční pátek 
Návštěva nemocných a přestárlých

23. dubna 2017 * 15:00 hodin
Slavnostní otevření opravené fary a hřiště

29. dubna 2017 * 18:00 hodin
V kostele - společné udílení svátosti pomazání nemocných 

30. dubna 2017 * 11:00 hodin
V kostele - mše se sborem Coro d'Oro 

14. května 2017 * 11:00 hodin
V kostele - mše s I. sv. přijímáním dětí 

          174713