Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Grant Jihomoravské komunitní nadace

Informace o projektu Jihomoravské komunitní nadace
"DÍVEJME SE KOLEM SEBE"


1. Stručná anotace projektu
Projekt Dívejme se kolem sebe je zpracován na podporu zájmové skupiny amatérských fotografů ve Velkých Pavlovicích a okolí. Má jim umožnit zájmovou činnost na kvalitativně vyšší úrovni, má umožnit partnerské kontakty se členy Fotoklubu v Senici, umožnit této skupině, aby se zúčastnila odborného workshopu, aby se vzdělávala ve spolupráci s profesionálním fotografem. Je otevřen dalším novým zájemcům o amatérské fotografování, práci amatérských fotografů bude propagovat fotografiemi na webu města.

2. Jaký problém řešíte? Popište důvody vaší plánované činnosti a na jaký problém reagujete.
Činnost veřejných knihoven se řídí knihovnickým zákonem, je touto legislativou poměrně jasně určena. Ve Velkých Pavlovicích od roku 2002, kdy se stala knihovna organizační složkou města, je v rozpočtu města vždy počítána částka také na kulturně výchovné aktivity knihovny. Do těchto aktivit ovšem nespadá podpora činnosti spolků, v tomto případě zájmového sdružení amatérských fotografů a její finanční krytí. Knihovna s amatérskými fotografy ve městě spolupracuje již od roku 2010. Většinu nákladů na činnost si ovšem musí fotografové hradit z vlastních prostředků. Největší finanční nároky vždy představují prostředky na úpravu a zhotovení velkoformátových fotografií pro výstavy. Velmi nákladné jsou i kurzy zvládání software, které pro úpravu digitálních fotografií v dnešní době amatéři potřebují. Finanční podpory se od roku 2010 dosud dočkala skupina vždy výhradně od města Velké Pavlovice. Bez podpory města by se vůbec fotografové nemohli prezentovat a vůbec by nemohla existovat spolupráce se ZOS Senica. Od roku 2011 se datuje spolupráce se slovenským partnerem, zde mají amatérští fotografové vynikající podmínky pro činnost, práce Fotoklubu Senica je hrazena ze státního rozpočtu. Pokud chce městská knihovna a město Velké Pavlovice amatérským fotografům z našeho města a regionu pomoci v další činnosti a dalším rozvoji, musí se pokusit získat prostředky formou dotací či sponzorskou cestou.

3. Co je očekávaný cíl vašeho projektu?
Cílem projektu je vytvořit občanům ve městě i regionu podmínky, aby se mohli věnovat umělecké zájmové činnosti, měli podmínky pro svou propagaci a zveřejnění výsledků svých aktivit. Mohli se setkávat i s profesionálními umělci a mohli se odborně vzdělávat v oboru fotografie. Vytvořením zájmového kroužku vznikne ve městě další spolek, který bude moci také spolupracovat s ostatními již existujícími sdruženími ve městě.


 

Prezentace fotografů - projekt "DÍVEJME SE KOLEM SEBE"