Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Bytové hospodářství

Byty v majetku města Velké Pavlovice


Informace pro nájemce o OPRAVÁCH V BYTECH * ke stažení po kliknutí ZDE

Formuláře ke stažení:
Žádanka na provedení oprav v bytě * ke stažení po kliknutí ZDE
Žádost o pronájem bytu * ke stažení po kliknutí ZDE
Oznámení nájemce o změně počtu osob v domácnosti * ke stažení po kliknutí ZDE

Byty pro seniory Velké Pavlovice – ulice Bří Mrštíků

Projekt na výstavbu bytů pro seniory byl podpořen z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem výstavby bylo zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
V konečné fázi výstavby předpokládá projekt 18 samostatných bytových jednotek, z toho 12 jednopokojových a 6 dvoupokojových bytů, společenskou místnost, ošetřovnu, prádelnu.

I. etapa * Zahájení výstavby: červenec 2012 / Dokončení výstavby: srpen 2013
V první etapě bylo vybudováno 9 bytů:
7 bytů 1 + KK cca 40 m2
2 byty 2 + KK cca 48 m2

Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, ale nevyžaduje zvláštní péči.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
Osoba z cílové skupiny nesmí mít k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří budou v bytě bydlet.

Formuláře ke stažení:
Žádost o přidělení bytu pro seniory * ke stažení po kliknutí ZDE

Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ
tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz