Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2015 (leden, únor, březen)

 • VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO opět otevřeny

  Vinařské podzemí sklepů Františ- ka Lotrinského ve Velkých Pavlo- vicích se opět po několikaměsíční pauze otevírá veřejnosti. Od začá- tku dubna si mohou všichni zájem- ci přijít sklepy prohlédnout vždy v sobotu od 14.00 do 18.00 hodin. Těšit se můžete na komentované prohlídky celého labyrintu, s degustací nebo bez, záleží jen na Vás. Přijměte naše srdečné pozvání do míst, kam nikdy neprší, ani nefouká, kde je za každého času i nečasu vlídně, příjemně a vinně!

  více
 • JARNÍ ŠLAPKA bude!!! Vyrazíme už tuto sobotu.

  O čtrnáct dnů později, se zpoždě- ním, avšak přece! …odstartuje ve Velkých Pavlovicích nejen každo- roční skvělá akce JARNÍ ŠLAPKA, ale oficiálně i nová turistická sezó- na roku 2015. Vydejte se společně s námi v ústrety pohodo- vým zážitkům z pohybu na čerstvém vzduchu a z příjem- ného setkání se svými přáteli a známými.  Těšit se můžete na bohatý program plný novinek, který najdete po kliknutí ZDE. Čekají vás hned dvě varianty tras, otevřena budou obě velká vinařská podzemí na Penzionu André a ve Vinných sklepech Františka Lotrinského, chybět nebude ani taneční zábava s country muzikou, vynikající občerstvení u rybářské bašty a mnohé další. Neváhejte a přidejte se k nám!
  více
 • Otevíráme po rekonstrukci

  Práce na rekonstrukci vnitřních prostor TICu a knihovny jsou u konce. Městská knihovna a TIC všem čtenářům a turistům oznamují, že svou činnost opětovně zahájí ve čtvrtek 2. dubna 2015Již nyní se na všechny čtenáře a návštěvníky těšíme!

  více
 • ŠKOLIČKA připravuje děti na školní docházku

  ŠKOLIČKA připravuje budoucí prvňáčkyPomalu se blíží velké prázdniny a po nich nastane čas, kdy usednou do školních lavic naši předškoláci. Jak to v takové velké škole vypadá a jaké povinnosti na děti čekají, si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet v kurzu pro předškolní dětiŠKOLIČKA“. Program pro předškolní děti probíhal v měsíci březnu. Předškoláci si hravou formou ověřili své předpoklady pro práci  v 1. třídě.

  více
 • Zápis dětí do mateřské školy

  Ilustrační fotoVe čtvrtek 9. dubna  2015 v době od 14.30 do 16 hodin proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016. Formulář žádosti bude k vyzvednutí v hale MŠ od 1. dubna do 8. dubna 2015 v době od 12.30 -13 hodin a v době od 14.30 do 16 hodin.  

  více
 • Bavili se o víně, s vínem a při víně...

  Vinné sklepy Františka Lotrinské- ho se mohly v sobotu, dne 28. 3. 2015, pyšnit svou již druhou Velko- pavlovickou výstavou vín a Přeh- lídkou oceněných vín s výstižným názvem O víně při víně. Celkově to byla už 54. jubilejní výstava ve V. Pavlovicích. Zcela zaplněné sklepní prostory nabízely mimořádný vinařský zážitek pro všechny milovníky vín, podtržený hudebním vystoupením cimbálové muziky Lašár...

  více
 • Sběr počtvrté, žáci odevzdali 14.133 kg papíru

  Ve středu 25. března 2015 proběh- lo již čtvrté kolo sběru starého papíru. Nejvíce kilogramů odevzal Miloš Suský z třídy 7.A, II. stupeň ZŠ a to 612 kg. Na I. stupni byla nejúspěšnější Anetka Pleskačová ze 4.A třídy I. stupně, která odevzdala 1.440 kg. V pořadí tříd se umístila na prvním místě 7.A a na I. stupni 1.A třída. Celkem se podařilo shromáždit a odevzdat 14.133 kg starého papíru...

  více
 • Autorské čtení spisovatelky PETRY HŮLOVÉ

  Ve středu 24. března 2015 navští- vila naše gymnázium jedna z nejvý- znamnějších českých součas- ných spisovatelek, Petra Hůlová. Společné sezení uvedla příběhem z maturitního plesu, který si kdysi zaznamenala do svého deníku. Ten podle jejích slov nedávno četla po více než patnácti letech. Záhy nastala chvilka na naše otázky. A že jich nebylo málo! Postupně jsme se dovídali mnohé zajímavosti o jejím životě v Mongolsku, následném cestování po světě či tvorbě...

  více
 • Výsledky víkendové kopané - 28. a 29. března 2015

  O víkendu ve dnech 28. a 29. břez- na 2015 byla sehrána úvodní série fotbalových zápasů sezóny JARO 2015. Velkopavlovičtí hráči nastou- pili na zelený pažit pouze dvakrát. A mužstvo remizovalo v bezgólovém zápase s Ratíškovicemi a Dorost podlehl soupeřům z Ratíškovic s výsledkem 4:2. Podrobné výsledky najdete po kliknutí na „více zde“...

  více
 • Hledáme nové mladé tváře velkopavlovických hasičů!

  Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá v sobotu 28.3. 2015 ve 14.00 hodin na hřišti u rybárny nábor mladých hasičů. Zájemci mohou během náboru shlédnout ukázku činnosti mla- dých hasičů a ukázku techniky jednotky SDH. Pro všechny zájemce je připraveno opékání špekáčků. Přijďte, těšíme se na vás!

  více
 • Nová tvář interiéru velkopavlovické Sokolovny

  Všichni již v průběhu loňského roku zaregistrovali, že se něco děje nejenom se Sokolovnou, ale i v Sokolovně. Velká rekonstrukce se netýkala pouze venkovního vzhledu, ale také interiérů. Pro ty, kteří nevyužili plesové sezóny nebo pořadu Chuť do života k tomu, aby si ji prohlédli v reálu přinášíme pár záběrů ve fotogalerii. Novinkou také je, že Sokolovna je od 1. ledna tohoto roku pod správou Ekocentra Trkmanka...

  více
 • Pozvánka na VEŘEJNOU BESEDU s občany města

  Rada Města Velké Pavlovice zve občany na veřejnou besedu spoje- nou s presentací rozvojových plánů města. Pokud máte zájem dozvědět se více o plánovaných investicích, kulturních akcích či spolupráce s místními spolky, jste srdečně zváni. Beseda se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu ve středu 25. března 2015, zahájení v 19.00 hodin. 
  více
 • Velkopavlovičtí se dali do úklidu, řádně a v předstihu!

  Předběhli jsme celé Česko! …můžeme si hrdě říci. A to o vagón, o celý měsíc. Občané města Velké Pavlovice se pustili o prvním jar- ním dnu letošního roku, tedy v so- botu 21. března 2015, do každo- roční pracovní akce s výstižným názvem „Velký jarní úklid města Velké Pavlovice“. Tím pá- dem trumfli a předběhli organizátory obdobné celonárodní akce „Ukliďme Česko“, která se letos uskuteční až za čtyři neděle, 18. dubna 2015...

  více
 • Sice pozdě, ale přece! Proběhl dětský maškarní rej...

  Jak už bývá koncem plesové sezóny zvykem, uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů dětské maškarní odpoledne. Masek bylo sice méně než v předchozích letech, ale i tak hasiči napočítali něco okolo stovky princezen, superhrdinů, zvířátek a mnoho dalších krásných obleků a převleků malých dětí z Velkých Pavlovic. Tradičně se děti mohly těšit na bohatou tombolu. Ta byla plná hraček, psacích potřeb a dobrot všeho druhu...

  více
 • "Když máš depku, dej si něco k snědku!" a jiné poradila HALINA PAWLOWSKÁ v místní Sokolovně

  Pořad Chuť do života aneb one woman show Haliny Pawlowské připravilo Ekocentrum Trkmanka na čtvrtek 19. března 2015. Zájem byl tak velký, že předprodej z důvodu naplnění kapacity sálu musel být ukončen. Nově zrekon- struovaná Sokolovna zažila obrovský boom. Tři stovky posluchačů měly možnost oprostit se od denní rutiny a starostí a prožít příjemný večer s Halinou Pawlowskou povídáním o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně zasmáli...

  více
 • ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Potřásli si rukou na smír vítězové i poražení důchodci...

  Členové velkopavlovického Klubu důchodců jsou jedním slovem skvělí! Rozdali si to totiž v oblíbené hře pro každý, nejen dětský, věk – ve Člověče nezlob se! Turnaj to byl neúprosný, plný zvratů a radosti z vítězství i spolknutí trošky hořkosti z nelítostné prohry. Naše babičky a dědečkové se pustili do hry s obrovskou vervou, stejně jako právě zmiňované děti...

  více
 • Na TICu a v knihovně "úřadují" zedníci

  Od pondělí 16. března 2015 probíhá ve V. Pavlovicích generální rekonstrukce budovy Turistického informačního centra a Městské knihovny. Hned první den oprav byla šitbořickou firmou Pramos vyměněna okna do ulice. Součas- ně nastoupily k náročným pracím Služby města. Zedníci pracují na zapravení oken a srovnání starého vnitřního zdiva, sádrokartonaři pracují na podhledu v předsíni, elektrikáři přesunují zásuvky a instalují nové osvětlení, také malíři se pustili do bělení interiéru...

  více
 • Vlčí zima... nikterak ve znamení odpočinku

  Když se venku ochladilo, schází se mladí Vlci ve Velkých Pavlo- vicích zase ve sklepní klubovně Ekocentra Trkmanka. Pravidelné úterní schůzky navštěvují asi dvě desítky dětí z Velkých Pavlovic, Bořetic, Vrbice a Nových Mlýnů. Schůzka trvá tři hodiny a je rozdělena do tří částí. První hodina je zaměřena na rukodělnou činnost. Druhou trávíme pohybem. Třetí hodina je zasvěcena výuce nových znalostí ze všemožných oblastí lidského konání...

  více
 • Údaje o docházce zastupitelů města Velké Pavlovice

  Kdo z volených zastupitelů lidu dosáhl 100% účasti a kdo naopak na zasedáních nejčastěji chyběl? S výkonem funkce člena zastu- pitelstva obce jsou spojeny i určité povinnosti. Jedná se zejména o povinnost účastnit se zasedání zastupitelstva obce, plnit úkoly tímto orgánem uložené, hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce...
  více
 • Jeden školní rok v Hamburku

  Je tu březen a já se ve svých vzpo- mínkách vracím k okamžikům, které tvořily mých dosavadních šest měsíců v Německu. Můj odjezd v září 2014 byl lemován vzrušujícími okamžiky. O svém odjezdu a hostitelské rodině jsem se dozvěděl až týden před plánovaným odjezdem. Tehdy jsem byl ohromně šťastný, že se vůbec našla rodina, která by se mě ujala. Informaci, že u ní můžu zůstat jen do poloviny října, jsem bral jako vedlejší...

  více