Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2013 (duben, květen, červen)

 • Velkopavlovičtí školáci změřili své síly s celým světem

  V pátek, dne 22. března 2013, za- čala pro žáky Základní školy Velké Pavlovice výuka netradičně. Všich- ni, kteří ten den dorazili do školy, se totiž zúčastnili celosvětového mě- ření matematických a logických schopností Klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu...

  více
 • Jak sluníčko malovalo

  Přestože se letošní zima nechce vzdát své vlády a sluneční paprsky se jen stěží proderou mezi mraky, ve třídě 1.A se sluníčko již probudilo. „Jak sluníčko malo -valo“, na motivy této básně byl zaměřen první projekt letošních prvňáčků, na kterém děti pracovaly během měsíce března. Recitovaly básně s touto tematikou, psaly krátké texty, zhotovily své portréty, ale i krásné školní aktovky.
  více
 • Přípravy na EXPEDICI KRAJEM ANDRÉ 2013 začínají

  Ve čtvrtek 4. dubna se v zasedací místnosti MěÚ ve Velkých Pavlovicích konala první přípravná schůzka na oblíbenou sportovně-vinnou akci EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ. Jako každým rokem, i tentokrát chceme návštěvníkům představit zajímavosti a novinky z našeho města. V letošním ročníku čeká účastníky akce prohlídka Vinných sklepů Františka Lotrinského s možností ochutnávky vín vyšlechtěných ve Šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích i průjezd nově budovaným areálem Šlechtitelské stanice vinařské s čerstvě dokončeným hotelem s příznačným názvem - ANDRÉ.

  více
 • DARY JIŽNÍ MORAVY - výstava plná ochutnávek a inspirací

  Město Velké Pavlovice, Ekocen -trum Trkmanka a ZO ČZS Velké Pavlovice uspořádají ve dnech 27. - 29. září podzimní výstavu ovoce, zeleniny, hroznů révy vinné, květin a další úrody. Zveme Vás všechny, kdo projevíte zájem a ochotu zapojit se do organizačních příprav této zahrádkářské přehlídky, nejen jako vystavovatelé, na první organizační schůzku, která se bude konat v pondělí 8. dubna 2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
  více
 • ZŠ rozšířila žákovskou knihovnu o cestopisná DVD

  Celkem 128 zajímavých DVD  ze tří různých edicí je pro žáky a učitele k využití pro výuku i k soukromému zapůjčení v knihovně Základní školy Velké Pavlovice. Jedná se o  cestopisné filmy z edicí: Na cestách kolem světa, Nejkrás -nější místa světa a Krásy Čech Moravy a Slezska. Kompletní seznam všech zeměpisných DVD je k dispozici v knihovně ZŠ.
  více
 • Na ekocentru se besedovalo o PROMĚNÁCH KRAJINY

  Ekocentrum Trkmanka - Beseda Proměny krajiny VelkopavlovickaV úterý 2. dubna 2013 se ve studo- vně Ekocentra Trkmanka konala přednáška s následnou besedou na téma Proměny krajiny. Historii a současnost krajiny Velkopav- lovicka nám přiblížili dva předná- šející, Ing. Marie Šmídová a pan Stanislav Prát, který je známý svými rozsáhlými vědomostmi v oblasti dějin Velkých Pavlovic i okolí. Tato přednáška byla úvodem k zamýšlenému cyklu přednášek a besed s názvem „Osvětové úterky“, které by přibližovaly historický vývoj Velkých Pavlovic v mnoha zajímavých oblastech.

  více
 • Beseda s panem TOMÁŠEM GRAUMANNEM zrušena...

  Dobrý den všem! Mrzí nás, ale z vážných zdravotních problémů pa- na Tomáše Graumanna je zrušena plánovaná beseda, která se měla uskutečnit ve čtvrtek 18. dubna 2013 na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Přejeme mu, aby se mu podařilo zdárně zvládnout tyto zdravotní problémy. Věříme, že se brzy jeho zdravotní stav zlepší a rádi zprostředkujeme v budoucnu toto plánované setkání...

  více
 • Hledáme zájemce o muzikál

  Při poslední návštěvě Městského divadla Brno někteří účastníci projevili zájem, aby městská knihovna zajistila lístky na některý z muzikálů realizovaných na hudební scéně MDB. Nakonec jsme se shodli na tom, že by to měl být muzikál Mary Poppins, aby mohly jet také děti všeho věku. Prosíme Vás v této chvíli jenom o Vaše stanovisko, zda byste měli o takové vstupenky zájem a zda byste chtěli takové představení navštívit. Pokud bude o muzikál zájem, vstupenky bude knihovna zajišťovat.
  více
 • Chystá se oprava poklony sv. Barbory

  Poklona sv. Barbory ve Velkých Pavlovicích před zahájením opravMěsto Velké Pavlovice se dohodlo s vlastníkem pozemku, na kterém stojí poklona sv. Barbory, na pro- vedení údržby a stavebních úprav. Pan Jaroslav Kubeša, Město Vel- ké Pavlovice a Městský úřad Hus- topeče – odbor regionálního rozvo- je, což je příslušný orgán památkové péče, připraví podklady a po jejich vyřízení začnou stavební práce na pokloně, která stojí na místě, kolem něhož po staletí vedla cesta do polní trati Podolky.

  více
 • Bílé Velikonoce * videoreportáž

  Jižní Moravu zasáhlo v noci na neděli silné sněžení a těžký sníh nadělal vrásky nejen řidičům, občanům ale i pracovníkům Služeb města Velké Pavlovice. Velikonoční neděle, co by dvanáctý jarní den roku 2013 přinesla radost snad jen dětem a příznivcům krajiny bílým peřím přikryté. Po nedělní fujavici se počasí umoudřilo a tak pondělní mrskačka probíhá v krásném, sluncem prozářeném dnu, kdy nezvykle v tomto období křupe sníh pod nohama.

  více
 • Zvony odletěly do Říma * videoreportáž

  Velikonoce jsou považovány za nejvýznamnější křesťanský svá -tek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ježíš byl zrazen a zatčen, posléze mučen, popraven a pohřben a v hrobě zůstal celý následující den. Proto po tyto tři dny zvony nezní a nahrazuje je smutný zvuk hrkaček. Toto nařízení přišlo z Vatikánu, proto se říká, že zvony odletěly do Říma.

  více
 • Prázdninová nabídka letního dětského tábora na Morávce

  Dětský letní tábor Morávka roku 2012Táborníci, letní prázdninoví harco- vníci, zbystřete! Také letos opět pořádáme letní dětský tábor v Morávce v Beskydech! Jedná se o stanový tábor s celodřevěnými pod- sadami. Termín? Od 21. července do 2. srpna 2013; Cena? 3.300,- Kč. Přihlášku můžete stáhnout z internetových stránek tábora * www.moravka.hu.cz, nebo vyzvednout na Gymnáziu Velké Pavlovice u Ing. Marie Šmídové. Neváhejte a vydejte se s námi, čeká na vás úžasné dobrodružství a neza- pomenutelné zážitky!
  více
 • Hody, hody doprovody...

  O Velikonočním pondělí se nám pro naše končiny naskytl velmi nezvyklý obrázek. Po nedělní vánici nás čekaly bílé Velikonoce, jaké bývají spíše na horách. Ještě že se alespoň ukázalo sluníčko. Ani mráz se sněhem však koledníky neodradily. Téměř žádná dívka koledníkům s pomlázkou neunikla a nevyhnula se vyšlehání, čímž si zaručila svěžest pro celý rok.
  více
 • Gymnazisté zvou na studentské divadlo s Karlem Čapkem

  Divadelní představení Čapkových povídek v podání velkopavlovických studentů gymnáziaDne 22. března 2013 mělo premi- éru divadelní ztvárnění Čapkových Povídek z jedné a druhé kapsy. Celé představení, které připravili žáci kvarty Gymnázia Velké Pavlo- vice, obsahuje 3 zdramatizované povídky a je doplněno hudebním doprovodem. Scénář získali studenti minulý rok v divadle Polárka po divadelním představení Čapkových prozaických textů...

  více
 • Čteme dětem * O začarovaném zvonu

  Městská knihovna Velké Pavlo -vice se přidala k celostátnímu projektu „Celé Česko čte dětem“. Na zatím studené předjarní dny i na dlouhé večery připravila knihovnice četbu z knihy Bohuslava Březov -ského Tajemný hrad Svojanov aneb Paměti Františka Povídálka jako takzvanou „knížku do ucha“. Ve složce Městská knihovna si mohou děti poslechnout již devatenáctou kapitolu s názvem „O začarovaném zvonu".

  více