Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2013 (duben, květen, červen)

 • Krajem André prosvištěla velká prázdninová expedice!

  VIII. ročník Expedice Krajem André 2013 - razítkovací místo Velké PavloviceSlunečné letní počasí první práz- dninové soboty odstartovalo dne 29. června 2013 v pořadí již osmý ročník oblíbené cyklistické akce s příchutí vína - Expedice Krajem André. Protentokrát se prémiově šláplo do pedálů z hustopečského Dukelského náměstí, z prostranství u místního TIC v Domě U Synků, kde zároveň proběhly první ze soutěžních i ne- soutěžních ochutnávek vín místních vinařů. Hustopečské náměstí bylo svědkem slavnostního zahájení akce za přítomnosti zástupců některých z pořádajících obcí a měst...
  více
 • Za starý papír chytrý telefon

  Předávání ceny nejlepší sběračce starého papíruStavosur, spol. s.r.o. vyhlásila pro školní rok 2012/2013 sběrovou soutěž pro třídní kolektivy i jednotlivce pro okres Břeclav ve sběru druhotných surovin. Základní škola Velké Pavlovice získala ve všech vyhlášených kategoriích první místo. I. místo jako škola, která nasbírá nejvíce materiálu – kde odevzdala přes 80 tun, I. místo v kategorii v přepočtu na jednoho žáka i I. místo za nejlepšího sběrače získala Aneta Pleskačová z 2.A, která odevzdala neuvěřitelných 9 680 kg starého papíru.

  více
 • Změna pracovní doby

  Městský úřad Velké Pavlovice oznamuje změnu pracovní doby v období letních prázdnin – od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013. V pondělí a ve středu, tedy v úřední dny, se úřední hodiny pro veřejnost nemění.
  více
 • Devět ocenění z Prešova

  Letošní již osmnáctý ročník mezinárodní soutěže vín Muvina 2013, který se konal ve dnech 13. – 14. června 2013 v Prešově, přinesl moravským a českým vinařům opět mnoho úspěchů v mezinárodní konkurenci. Celkově si přivezli 53 medailí. Jedna zlatá medaile a 8 diplomů putuje z Prešova i do Velkých Pavlovic.

  více
 • Přátelé country se představili v Břeclavi

  Videoreportáží ze svého úspěš- ného vystoupení na festivalu malých pivovarů v Břeclavi si Přátelé country připomínají sobotní odpoledne 22. června 2013. Kulturní program na zmíněné akci se celý nesl ve znamení country hudby, a proto také country tanců. Kromě velkopavlovických tanečníků přijel z největší dálky soubor ze Žďáru nad Sázavou, nejkratší cestu pak měli tanečníci Country Rebels z Břeclavi - Charvatské Nové Vsi. Čtyřlístek tanečních souborů doplnil Country Ranč Lednice.

  více
 • Už i Velké Pavlovice mají svůj vtipný PIDIFRK!

  PIDIFRK č. 488 Město Velké PavloviceOd 26. června 2013 je na Turistic- kém informačním centru ve Vel- kých Pavlovicích v prodeji oblíbená kreslená pohlednice s příhodným a výstižným názvem PIDIFRK. Jde o unikátní originální pozdravy, větši- nou zobrazující zajímavé místo v ČR. Tyto pohlednice na sebe vodorovně i svisle navazují a vytvářejí tak ojedinělou mapu. Kromě toho je na každém pidifrku několik na míru šitých vtípků, čímž vzniká obrovský kreslený vtip. Samozřejmě největší na světě! PIDIFRK města V. Pavlovice má sběratelské č. 488, pořídíte jej za 15,- Kč...

  více
 • Situační zpráva o ochraně révy vinné č. 8/2013

  SIPHV nabízí vinařům k dispozici 8.situační zprávu o ochraně révy vinné v moravských vinařských oblastech pro 26. týden (24.6.2013 - 30.6.2013). Originál zprávy si můžete stáhnout ve formátu DOC ZDE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Situační zprávy o ochraně révy vinné elektronickou poštou na Vaši e-mailovou adresu, volejte na TIC Velké Pavlovice...
  více
 • Po deštích se pokračuje s chodníkem na Ořechové

  Práce na chodníku OřechováPo propršených dnech pokračují pracovníci Služeb města Velké Pav- lovice na generální opravě chod- níku ve spodní části ulice Ořecho- vá. V současné době jsou již nave- zeny podkladní vrstvy kameniva, které do kufru rovná technika. Položena je i chránička na kabely osvětlení a zemnící drát. Následovat bude osazení obrubníků.

  více
 • Hasiči čerpali vodu v Kurdějově

  Kvůli vytrvalému dešti, který naši krajinu smáčel v pondělí a úterý museli zasahovat i velkopavlovičtí hasiči. V úterý 26. června po poledni vyjeli k čerpání vody do Kurdějova. Odčerpávali vodu z laguny, která se vytvořila nad rodinnými domy a sklepy, do kterých voda prosakovala. Lagunu v Kurdějově čerpali hasiči z Velkých Pavlovic a Starovic.
  více
 • Obrázky pro letní náladu

  Stejně jako se letos konalo v Měst- ské knihovně Velké Pavlovice již 4. Pasování prvňáčků na čtenáře, tak si již počtvrté můžeme v knihovně prohlédnout výstavu kreseb, které v pátek přinesly děti z 1. třídy vel- kopavlovické základní školy pro Krále knih. Tedy vlastně pro všech- ny organizátory, kteří se na zmíněné akci podílejí. A také pro všechny návštěvníky knihovny, své rodiče i prarodiče, své kamarády a spolu- žáky, pokud se přijdou na dětské obrázky do městské knihovny v průběhu léta podívat...

  více
 • Prší a prší....

  Vydatné deště ve Velkých PavlovicíchV úterý 25. června 2013 ve 13.00 hodin je možné odečíst na meteo- rologických stanicích ve Velkých Pavlovicích tyto údaje o srážkách počínaje noční bouřkou v sobotu 22. června: stanice na Šlechtitel- ské stanici vinařské naměřila úhrn srážek 70 mm, na stanici ve vinicích na Štarvickách v druhé části katastru překročil úhrn hodnotu 100 mm...

  více
 • Premiérový EKOFESTIVAL na Ekocentru Trkmanka

  I. ročník EKOFESTIVALU na Ekocentru Trkmanka ve Velkých PavlovicíchSobota 22.6.2013 přivítala krásným počasím a zajímavým celodenním programem návštěvníky na premi- érovém Ekofestivalu na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Ekofestival pořádala poprvé přís- pěvková organizace Ekocentrum Trkmanka spolu se svým zřizovatelem Městem Velké Pavlovice a akciovou společností Hantály. Počasí nám po celý den přálo, na nádvoří se vystřídaly různé hudební žánry v podání několika účinkujících...

  více
 • Strašidelné nocování ve školní družince

  Nález pokladu! Školní družinka na strašidelné spací akciZ pátku 21. na sobotu 22.6.2013 se družinkové děti rozloučily s uply- nulým školním rokem akcí s náz- vem „Hurá za strašily“, a oslavily tak nadcházející příchod vysně- ných letních prázdnin. V šest hodin večer se družina zaplnila početnou skupinkou dětí z prvních až čtvrtých tříd. Po prvních uvítacích slovech a důležitém poučení o bezpečnosti a chování jsme opustili brány školy a vyšli ven do slunného podvečera vstříc známé oblíbené hře „Šipkovaná“...

  více
 • Městečko Velké Pavlovice očima dětí

  Vinařská ulička Pod Starou Horou očima Davídka DrápalaI když se kvapem blíží konec škol- ního roku, děti v mateřince nezahá- lí. Ve třídě Berušek se blíže sezna- movaly se svým rodným městem. Znalosti školkaříků o Velkých Pavlo- vicích byly až překvapivě podrobné a aby se ještě více prohloubily, na- učily se děti navíc orientovat v plánku města. Tato činnost je velmi zaujala. Poznávaly na obrázcích známé stavby, povídaly si o jejich významu. Jak vidí malé děti své město se můžete podívat sami. Myslíme, že popisování není třeba!

  více
 • EKOFESTIVAL Velké Pavlovice 2013 * videoreportáž

  Ukázky řemesel na Ekofestivalu - Ekocentrum Trkmanka Velké PavloviceV sobotu, dne 22. června 2013, se v zámeckých prostorách velko- pavlovického Ekocentra Trkman- ka konal premiérově I. ročník akce pod názvem „EKOFESTIVAL“ při příležitosti oslav Světového dne životního prostředí. Jeho hlavním tématem je, jak už sám název napovídá, ekologie. Připraveny byly přednášky a besedy, tematické naučné výstavy, kurzy řemesel jako například zpracování vlny i výtvarná ekodílnička pro děti i dospělé...

  více
 • Po stopách pytláka Floriána

  V neděli 23. června 2013 se v areálu velkopavlovické myslivny a jejím blízkém okolí konal další, již pátý ročník dětského dne s názvem „Po stopách pytláka Floriána“. Tuto akci pro děti každoročně pořádají velkopavlovičtí myslivci k příležitosti června – měsíce myslivosti. Po vyzvednutí razítkovacích listů se děti vydaly plnit úkoly, ve kterých prokázaly znalosti rostlin, živočichů, přírody kolem sebe a ochrany životního prostředí. Svou fyzickou zdatnost prokázaly házením šišek na cíl a střelbou ze vzduchovky

  více
 • Technické prohlídky vozidel služeb města

  V minulém týdnu proběhly povinné technické prohlídky traktorů a vleků, které používají služby města. Po odstranění drobných závad dostala vozidla osvědčení na další čtyři roky provozu. Technické prohlídky pod vedením pana Josefa Dostoupila, připravili spolu s traktoristy Pavlem Jakubem, Stanislavem Kostrhunem, Stanislavem Nesvadbou a Stanislavem Horáčkem mechanici Oldřich Tomešek a Jan Procinger.

  více
 • Skvělý víkend v koňském sedle

  Víkend v sedleNejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. A víte, že je to pravda? Sama jsem  si to vyzkou- šela a se mnou i sedm správných holek z velkopavlovické základní školy. A nyní od začátku... Stře- disko volného času při ZŠ Velké Pavlovice ve spolupráci s jezdec- kým oddílem MARIANKA u Bratislavy uspořádalo pro dívky víkend v sedle. A tak Lucka, Kristýna, Adriana, Tereza, Helča, Simona a Ivča strávily víkend na ranči Marianka při Bratislavě...

   
  více
 • Výsledky víkendové kopané - 22. a 23. června 2013

  O víkendu 22. a 23. června 2013 sehrála fotbalová mužstva TJ Slavoj Velké Pavlovice poslední tři zápasy sezóny JARO 2013. Mužstva A i B tentokrát prohrály, body za vítězství si připsal pouze tým Velké Pavlovice Dorost. Podrobné výsledky celého fotbalového víkendu najdete po kliknutí na „více zde“.

  více
 • Městská knihovna přivítala prvňáčky

  Pasování prvňáčků na čtenářeKnihovnice Městské knihovny a zástupkyně Občanského sdružení Domino při ZŠ Velké Pavlovice dnes přivítaly v městské knihovně letošní prvňáčky. Při již tradičním každoročním „Pasování prvňáčků na čtenáře“ nabídly 26 žáčkům paní učitelky Mgr. Zborovské hravé dopoledne, při kterém děti prokazují, jak během první třídy zvládly základy čtení a psaní. Mgr. Eva Sadílková se jako každý rok změnila ve Dvorní dámu a hlavní role se ujal Bc. Petr Mikulica, který se na pár hodin stal Králem knih.

  více