Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2013 (červenec, srpen, září)

 • Ráj pěstitelů. Dary jižní Moravy jej udělaly z Vel. Pavlovic

  Velké Pavlovice - Zemědělská výstava Dary jižní MoravyNapsali o nás * Břeclavský deník, 30.9.2013 - Do třídenní zeměděl- ské výstavy Dary jižní Moravy se zapojily všechny zemědělské, vina- řské a chovatelské spolky z Vel- kých Pavlovic. Obnovily tam tradici. Devětašedesátiletá Anna Vever- ková z Velkých Pavlovic poskytla pro výstavu Dary jižní Mo- ravy své vypěstované švestky, hrozny i mečíky. Jako jedna z desítek lidí přispěla k obnovení tradice zemědělské výstavy ve V. Pavlovicích, která skončila v sedmdesátých letech...

  více
 • "Meruňky jím, meruňkovicu piju rád" * videoreportáž

  Libor Horáček - pantáta odkudsiVideofilm „Velkopavlovická meru- ňka“ je zábavně, odborně a poe- ticky laděný produkt vzniklý v rám- ci projektu „Po stopách vína, me- runěk a folklóru“. Obsazení Micha- la Lešigy do role místního starosty a Libora Horáčka do role pantáty odkudsi v komické gagové scénce, kde se vše točí kolem meruněk, erotiky a dojde i na pálenku z meruňkovice, je dokladem, že ve Velkých Pav- lovicích máme vynikající ochotníky a to zejména komiky...

  více
 • Výsledky víkendové kopané - 28. a 29. září 2013

  O posledním zářijovém víkendu sehrála fotbalová mužstva TJ Sla- voj celkem osm zápasů, respek- tive pouze sedm. Velkopavlovické Béčko se nesešlo a tak muselo ponechat, navíc s pokutou, kladné skóre soupeři z Hlohovce 0:3. Čtyři víkendové zápasy byly vítězné – Áčko, Starší a Mladší přípravka a Ženy. Remízu 1:1 uhrál Dorost a další dvě prohry, krom kontumační Béčka, si se sklopenou hlavu od- nesli Starší i Mladší žáci. Podrobně po kliknutí na „více zde“.
  více
 • Čtvrté a poslední kolo soutěže POZNEJ NÁZEV KNIHY

  Městská knihovna Velké Pavlovi- ce připravila na začátek školního roku literární soutěž pro děti z 1. až 4. tříd základní školy. Letošní soutěž se jmenuje „Poznej název knihy“ – pravidla soutěže naleznete po kliknutí ZDE. Nyní přinášíme dětem čtvrtou a současně i poslední soutěžní ukázku pro týden od 30. září do 6. října 2013, otevřete ji kliknutím zde – 4. soutěžní ukázka. Dejte se hned do čtení a soutěžení, pře- jeme vám hodně štěstí!
  více
 • Velké Pavlovice žijí výstavou DARY JIŽNÍ MORAVY

  Dary jižní Moravy (Foto © 2013 Jiří Heinisch)Tomu, kdo pravidelně sleduje we- bové stránky města Velké Pavlo- vice dozajista neuniklo, která tři slova se v současné době v tomto městečku na jihu Moravy nejčas- těji skloňují. Ano, je to trojslovní spojení DARY JIŽNÍ MORAVY, ne- boli výstižný název velké zemědělské výstavy. Ta byla sla- vnostně zahájena v pátek 27. září a pokračovat bude až do neděle 29. září 2013. O zahájení jsme již informovali – více po kliknutí ZDE. A jak pokračuje výstava dál? Kdo si již všechny expoziční areály prohlédl a kdo se teprve chystá?

  více
 • Tři desítky DÝŇÁKŮ rozsvítily Ekocentrum Trkmanka

  Veselé dýňobraní 2013 (Foto © 2013 Karolína Bártová)Výstava DARY JIŽNÍ MORAVY zaží- vá ve Velkých Pavlovicích svou vel- kou premiéru. Ne tak však její při- družená dětská tvůrčí akce Veselé dýňobraní, která slaví své malé půlkulaté výročí, tedy prvních pět let existence. První ročník se nesl na komorní vlně, jen pár dětí si přišlo vyřezat svého dýňáčka na dvorek knihovny. A dnes, po pěti letech? Malinký dvorek byl raději vyměněn za nádvoří Ekocentra Trkmanka. Tolika dětem, jež mají zájem o krásné podzimní tvoření, by už skutečně nestačil...

  více
 • Zemědělská výstava DARY JIŽNÍ MORAVY zahájena...

  Slavnostní zahájení zemědělské výstavy Dary jižní Moravy ve Velkých Pavlovicích (Foto © 2013 Karolína Bártová)Úderem desáté hodiny dopolední byl v pátek, dne 27. září 2013, ve Velkých Pavlovicích slavnostně za- hájen znovuobnovený ročník dříve velmi oblíbených zemědělských výstav s názvem DARY JIŽNÍ MO- RAVY. Záštitu nad výstavou převzali pánové senátor Ing. Jan Hajda a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Na samotné zahájení se osobně dostavil první jmenovaný, který spolu se zástupci hlavních pořadatelů, starostou města Velké Pavlovice Ing. Pavlem Procházkou, předsedou místní organizace Českého zah- rádkářského svazu Ing. Pavlem Lacinou a ústřední osobou realizačního týmu výstavy Dagmar Švástovou, pozdravil a přivítal početné publikum...

  více
 • Šesťáci tmelili nový kolektiv v Křižanově, na adapťáku

  Adaptační pobyt žáků 6. tříd ZŠ Velké PavloviceŽáci šestých ročníků ZŠ V. Pavlo- vice strávili tři dny plné pohody na adaptačním pobytu v rekreačním zařízení DRAK u Křižanova. Cílem tohoto pobytu bylo stmelit nově vznikající kolektiv dětí, které přišly do základní školy z různých škol a prostředí. Cesta tohoto našeho malého výletu začala u školy, kde si dalo v pondělí sraz cel- kem 26 žáků a dvě paní učitelky...

  více
 • Pozvání na výstavu DARY JIŽNÍ MORAVY * videoreportáž

  Už zítra, v pátek dne 27. září 2013, bude ve Velkých Pavlovicích úde- rem desáté hodiny dopolední slav- nostně zahájena třídenní zeměděl- ská výstava DARY JIŽNÍ MORAVY. Jedná se v novodobé historii o premiéru. Výstavy obdobného cha- rakteru zažily období své největší slávy v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století a v současné době zažívají renesanci. Přípravy nyní vrcholí, nahlédněme spolu s Videostudiem Miroslava Grégra pod pokličku toho, co nás na výstavě čeká...
  více
 • Podrobný program výstavy DARY JIŽNÍ MORAVY

  Zemědělská výstava Dary jižní Mo- ravy otevře své brány už tento pá- tek 27. září 2013 a potrvá až do ne- děle. Veškeré expozice bude mož- né navštívit po všechny tři dny vždy od 9.00 do 18.00 hod.. Jednotlivé expozice najdete v prostorách Ekocentra Trkmanka, Vinných sklepů Františka Lotrinského, a.s., Sportovního areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, Sokolovny, areálu za Sokolovnou a sýpky. Vstup do všech areálů je volný. Podrobný program a rozpis rozmístění expozic, programů a přednášek nalez- nete po kliknutí na „více zde“...

  více
 • Happening "Věda a výzkum ve Velkých Pavlovicích"

  O všem, co skrývá název Happe- ning „Věda a výzkum ve Velkých Pavlovicích“, se můžete přesvědčit na vlastní oči v pátek 27. září a v sobotu 28. září, vždy během dopo- ledne (9.00 – 13.00 hod.), ve spor- tovním areálu TJ Slavoj. V prezen- tacích jednotlivých pracovišť výzkumných ústavů a vysokých škol si můžete sami vyzkoušet prolínání vědy a výzkumu v běžné praxi...

  více
 • Žádost ČTÚ a Města Velké Pavlovice o spolupráci

  Český telekomunikační úřad upo- zorňuje občany, že ve Velkých Pav- lovicích bude spuštěno zařízení, které může ovlivnit kvalitu televiz- ních programů. Jedná se o tyto dny – pátek 27.9.2013 od 21.00 do 21.30 hod., sobota 28.9.2013 od 10.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod., neděle 29.9.2013 od 10.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hod.. Pokud k rušení televizního příjmu dojde, prosíme občany o nahlášení na MěÚ do středy do 2.10.2013. Děkujeme za spolupráci!
  více
 • Situační zpráva o ochraně révy vinné č.21/2013

  SIPHV nabízí vinařům k dispozici 21. situační zprávu o ochraně ré- vy vinné v moravských vinařských oblastech pro 39. týden (23.9.2013 - 29.9.2013). Originál zprávy si může- te stáhnout ve formátu PDF ZDE. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Situační zprávy o och- raně révy vinné elektronickou poštou na Vaši e-mailovou adresu, volejte na TIC Velké Pavlovice...
  více
 • Svou premiéru na výstavě DARY JIŽNÍ MORAVY zažije nový film s názvem VELKOPAVLOVICKÁ MERUŇKA

  Foto © Ing. Zdeněk KarberV rámci projektu „Po stopách vína, meruněk a folklóru“ podpořeného z Fondu malých projektů jižní Mora- va – Dolní Rakousko v rámci prog- ramu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká re- publika 2007 – 2013“, jehož cílem je mimo jiné i podpora pěstování, zpracování a odbytu me- runěk, se zrodil i nový odborně zábavný snímek. Krátký poe- tický film o meruňkách, který je prvním dílem trilogie dané již v názvu samotného projektu „víno, meruňky, folklór“, po- chází z Videostudia pana Miroslava Grégra...

  více
 • RÁDIO JIH oslaví osmnáctiny, na Milleniu ve V. Pavlovicích

  Před 18 lety spustilo své vysílání Rádio Jih, na hlavní frekvenci 88,9 FM. Již od začátku je dle oficiálních průzkumů poslechovosti nejúspěš- nější stanicí v našem regionu. K 18. výročí je naplánována také vel- ká oslava s vystoupením populární zpěvačky Dary Rolins. Akce se bude konat v klubu Millenium ve Velkých Pavlovicích v pátek 27. září od 21.00 hodin...

  více
 • Naďa Horáková - spisovatelka našeho kraje vypráví...

  Naďa HorákováMALOVANÝ KRAJ je název časopi- su zabývajícího se národopisem a vlastivědou Slovácka. Vychází jed- nou za dva měsíce. Poslední, tedy páté vydání roku 2013, se ocitlo na pultech před několika málo dny. Najdeme v něm spousty zajímavé- ho, rádi bychom však upozornili na rozhovor se spisova- telkou Naďou Horákovou z nedalekých Mutěnic, autorkou známých nejen historických románů...
  více
 • Velkopavlovičtí vysbírali ceny na Morkůvské Heloudýni

  Morkůvská Heloudýně - Ondrova želvaPřišly, vyřezaly a zvítězily! Kdo? Dvě rodiny, Bankovi a Bártovi. Duo „BB“ v počtu osmi osob vytvořilo celkem pět dýňáků a odvezlo si ze soutěžního dýňového klání v Mor- kůvkách hned tři ceny. Králem le- tošního již IX. ročníku akce Mor- kůvská Heloudýně se stal Šimonek Bank se svým domeč- kem pro červíka, odnesl si za něj první cenu v hlavní kategorii. Nutno však podotknout, že mu vydatně pomáhali rodiče i bráškové Ondra a Martin...

  více
 • Nový VÝTVARNÝ KROUŽEK na Ekocentru Trkmanka

  Ekocentrum Trkmanka Velké Pav- lovice oznamuje, že přijímá přihlá- šky dětí všech věkových kategorií do „Výtvarného kroužku aneb tvo- ření na zámečku“. Začínáme již ve čtvrtek 10. října 2013 ve 14.30 hod. Přihlášky osobně, telefonicky nebo e-mailem na Ekocentru. Výtvarné kroužky aneb tvoření na zámečku" bude vést naše nová lektorka Aneta Kábelová – žijící ve Velkých Pavlovicích...

  více
 • Meruňková kuchařka je hotová. Velkopavlovičtí ji pokřtí

  Napsali o nás * Břeclavský deník, 22.9.2013 * Velkopavlovičtí začnou prodávat svou kuchařku Meruňky na talíři. Gurmánům a čtenářům tak nabídnou ojedinělé dílo, které se věnuje přípravě výlučně meruň- kových pokrmů a nápojů. „Tím, že jsme dostali grant na podporu česko-rakouské spolupráce, získali jsme i možnost investovat do většího projektu. Jedním z jeho stěžejních bodů se stala meruňková ku- chařka a tím propagace samotného ovoce," uvedl místo- starosta města Zdeněk Karber...

  více
 • Výsledky víkendové kopané - 21. a 22. září 2013

  O víkendu ve dnech 21. a 22. září 2013 sehrála fotbalová mužstva TJ Slavoj Velké Pavlovice celkem osm zápasů a příliš se nedařilo. Pět zápasů skončilo se záporným skóre – Áčko, Dorost, Starší i Mladší žáci a také Ženy. Béčku se podařilo vybojovat alespoň remízu 1:1 a pouhá dvě mužstva zvítězilaCéčko a Starší přípravka s kuriózními třiadvaceti brankami vstřelenými do branky soupeře z Hrušek...

  více